Kapalı Çarşı

Dünyanın en büyük kapalı pazarlarından biri olan Kapalı Çarşı, her gün 250.000 ila 400.000 kisinin ziyaret ettiği 58'den fazla caddeden ve 4.000 mağazadan oluşmaktadır. Mücevher, çömlekçilik, baharat ve halı mağazalarının meşhur olduğu çarşının depo ve emanet için inşa edilmiş kubbeli masonik yapılar olan iki bedesteni vardır. Bunlardan ilki Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1455 ile 1461 yılları arasında inşa edilmiştir. Çarşı 16. yüzyılda, Kanuni Sultan Süleyman döneminde geniş çaplı bir şekilde genişletildikten sonra 1894 yılındaysa yaşanan bir deprem sonrasında önemli bir restorasyon geçirmiştir.

  • Dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri
  • 58'den fazla caddeden ve 4000 mağazadan oluşuyor
  • Günde 250.000 ila 400.000 kişi tarafından ziyaret ediliyor
  • Mücevher, çömlekçilik, baharat, halı mağazalarıyla ünlenmiştir.
Kapalı Çarşı