นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้เกี่ยวกับอะไร?
 2. เราคือใคร?
 3. "ข้อมูลส่วนบุคคล" คืออะไร และ "การประมวลผล" หมายถึงอะไร?
 4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้มีไว้สำหรับผู้ใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
 5. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประการใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
 6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใด?
 7. เราส่งรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศเมื่อใด?
 8. เรารวบรวมข้อมูลและตัดสินใจรายบุคคลโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่?
 9. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?
 10. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?
 11. คุณมีสิทธิ์ใดบ้างที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?
 12. จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยใดอีกบ้าง?
 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 14. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขต วัตถุประสงค์ และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล หลักกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล

[ฉบับเดือนมิถุนายน 2561]

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้เกี่ยวกับอะไร?

ความเป็นส่วนตัว คือเรื่องของความไว้วางใจ และความไว้วางใจของคุณสำคัญยิ่งสำหรับเรา ดังนั้น เราจึงเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ ตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ("GDPR") ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป นโยบายนี้ระบุว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประการใด ด้วยวิธีการใด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใด การที่คุณทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การที่คุณเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา

 • ข้อมูลส่วนบุคคลประการใดที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ
 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใด
 • การประมวลผลข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 • เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าใด
 • ผู้ใดมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ
 • คุณมีสิทธิ์ใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สามารถอ่านหมายเหตุและคำอธิบายที่สอดคล้องกันในลำดับถัดไป หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่ privacy@movenpick.com.

2. เราคือใคร?

บริษัทเฉพาะเจาะจงที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองข้อมูลเมื่อใดที่มีการประมวลผลข้อมูล เป็นบริษัทที่กำหนดไปตามแต่ละกรณี ว่าจะประมวลผลข้อมูลนั้น ๆ หรือไม่ เช่น การประมวลผลภายในบริบทของบริการ โดยการใช้งานหน้าเว็บ ฯลฯ รวมทั้งกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการประมวลผลและหลักการที่บังคับใช้ (หากหลายบริษัทร่วมกันทำการตัดสินใจ จะถือว่ามีส่วนรับผิดชอบร่วมกันด้วย) บริษัทของเมอเวนพิค กรุ๊ป รับผิดชอบต่อทุก ๆ เว็บไซต์ (รวมถึงร้านค้าออนไลน์และเว็บไซต์ขนาดเล็กสำหรับข้อเสนอพิเศษ) การปรากฏทั้งหมดในสื่อสังคมออนไลน์ พอร์ทัลมัลติมีเดีย โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ และทุก ๆ แอปฯ (ในแต่ละเว็บไซต์)

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี - Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในส่วนที่ 14 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้

ในบางกรณี บริษัทอื่นจะเป็นผู้รับผิดชอบ

 • หากคุณติดต่อกับบริษัทอื่นในเครือเมอเวนพิค กรุ๊ป เช่น หากคุณติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า บริษัทนั้นจะรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้
 • เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นในเครือเมอเวนพิค กรุ๊ป หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้รับเหล่านี้สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง (กล่าวคือ ไม่ใช่ในนามของเรา) ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ผู้รับที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ควบคุม สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับ ซึ่งตามปกติจะพบได้ในเว็บไซต์ของผู้รับเอง

คุณสามารถติดต่อเมอเวนพิค กรุ๊ป (บริษัทและผู้เข้าร่วมทั้งหมด) ได้ทุกเมื่อ หากมีข้อสงสัย ข้อเรียกร้อง หรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ได้ที่ privacy@movenpick.com

3. "ข้อมูลส่วนบุคคล" คืออะไร และ "การประมวลผล" หมายถึงอะไร?

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลทั้งหมดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะ กล่าวคือตัวบุคคล เช่น อาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น เพศ วันเดือนปีเกิดและอายุ สถานภาพสมรส สัญชาติ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น อาชีพ ยศ ตำแหน่ง การฝึกอบรม นายจ้างคนก่อน ทักษะและประสบการณ์ ใบอนุญาตและคำอนุมัติ รวมถึงการเป็นสมาชิก
 • ข้อมูลการจอง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การสำรอง ประวัติการจอง โรงแรมและรีสอร์ทที่ชอบ และระยะเวลาการเข้าพัก ความชอบและรสนิยมสำหรับข้อเสนอเฉพาะ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชี ความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ
 • การบันทึกรูปภาพ เสียง และวิดีโอ
 • ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์และการใช้แอปฯ ของคุณ

ความเป็นส่วนตัวบางประการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ" (นอกจากนี้ยังเรียกได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ") ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังนี้ เช่น ข้อมูลที่ระบุเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ต้นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อหรือความเกี่ยวเนื่องทางศาสนาหรือลัทธิ ข้อมูลพันธุกรรม ชีวมิติสำหรับการระบุตัวตนที่ชัดแจ้ง ข้อมูลสุขภาพและเพศหรือรสนิยมทางเพศ และสุดท้ายคือ ข้อมูลการพิพากษาและการกระทำความผิดทางอาญา ในบางกรณีรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสวัสดิการ

เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กล่าวในส่วนนี้ สามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลได้ในส่วนที่ 5 และส่วนที่ 14 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ นอกจากนี้ เราจะยังแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายหรือประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแยกต่างหาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการประมวลผลข้อมูลประเภทใดโดยเฉพาะที่มีความไม่ชัดแจ้งในตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการประมวลผล

"การประมวลผล" หมายถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใด ๆ

เช่น อาจรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้

 • การรวบรวมและการจัดเก็บ
 • การจัดระเบียบและการบริหาร
 • การดัดแปลงและการเปลี่ยนแปลง
 • การใช้และการทำให้เกิดประโยชน์
 • การถ่ายโอนและการเปิดเผย
 • การเชื่อมโยง
 • ข้อจำกัด:
 • การลบและการทำลาย

4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้มีไว้สำหรับผู้ใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้บังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราในพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดของเมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท มีผลบังคับใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมในอนาคต ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีผลบังคับใช้สำหรับบริการที่เฉพาะเจาะจง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมวลผลข้อมูลของเราอาจส่งผลต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ("เจ้าของข้อมูล")

 • บุคคลที่เขียนข้อความถึงเราหรือติดต่อเรา
 • ลูกค้าในโรงแรมและรีสอร์ทของเรา
 • ผู้เยี่ยมชมพื้นที่ของเรา
 • ลูกค้าในแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ของเรา
 • ผู้ใช้บริการและแอปฯ ออนไลน์
 • บุคคลที่ใช้บริการของเรา หรือติดต่อกับบริการของเรา
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • ผู้รับข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค และกิจกรรมสำหรับลูกค้า
 • ผู้เข้าร่วมงานวิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็น
 • บุคคลผู้ติดต่อของผู้จัดหา ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจอื่น ๆ ของเรา และผู้สมัครงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการรายบุคคล โปรดดูเงื่อนไขการจองทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมและข้อกำหนดที่คล้ายกัน

5. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประการใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับโอกาสและวัตถุประสงค์ คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ และมักอยู่ในเงื่อนไขการจองทั่วไปด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วม และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพิ่มเติม เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงจากคุณ เช่น เมื่อคุณส่งข้อมูลถึงเรา ติดต่อกับเรา หรือใช้การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถเก็บรวบรวมได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น จากบุคคลภายนอก อย่างบริษัทตัวแทนรายงานความน่าเชื่อถือ และผู้ให้บริการออนไลน์ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์อินเทอร์เน็ต นอกจากสิ่งอื่น ๆ แล้ว เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการชำระเงิน การลงทะเบียนสาธารณะ ฯลฯ

 • การติดต่อสื่อสาร: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณติดต่อเราหรือเมื่อเราติดต่อคุณ เช่น หากคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณเขียนข้อความถึงเรา หรือโทรหาเรา ข้อมูลต่อไปนี้ เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ เวลาของข้อความที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาข้อความ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก โดยทั่วไปแล้วเพียงพอสำหรับเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อความแก่คุณ เพื่อดำเนินการตามคำร้องของคุณและติดต่อกับคุณ และเพื่อการรักษาคุณภาพและการฝึกอบรม เรายังส่งต่อการแจ้งเตือนไปยังสำนักงานบริษัทที่รับผิดชอบ เช่น หากคำร้องของคุณเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่น
 • การจองออนไลน์ในเว็บไซต์และการใช้บริการ นอกจากนี้เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณใช้บริการของเรา เช่น เมื่อคุณซื้อสินค้าจากเรา จองห้องพัก หรือซื้อบริการอื่น ๆ ในการทำเช่นนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เมื่อประมวลผลการสั่งซื้อและการจอง และเพื่อให้บริการรวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ ในกรณีของการจองออนไลน์ และการใช้งานบัตรลูกค้า หรือบัตรสมาชิก เรายังเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคะแนนความน่าเชื่อถือ รวมถึงพฤติกรรมการจองและการชำระเงินของคุณ เช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอกเพื่อระบุว่าเราควรเสนอการจองผ่านบัญชีให้กับคุณหรือไม่ และเราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการจองและการสำรองของคุณ ว่าจองเมื่อใด บ่อยเพียงใด ในโรงแรมและรีสอร์ทแห่งใด หรือแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ใด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมในโรงแรม รีสอร์ท หรือบริการโดยเฉพาะ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถแจ้งคุณเกี่ยวกับข้อเสนอเพิ่มเติม และปรับบริการของเราให้ตรงตามความต้องการได้โดยเฉพาะ
 • โครงการสมาชิกสำหรับลูกค้า: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกและโครงการสำหรับลูกค้าของเรา ซึ่งก็คือ "แอดแวนเทจ เอ็ม และ เซอร์เคิล เอ็ม" นอกจากข้อมูลการติดต่อ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้งานโครงการ และการใช้งานโดยสมาชิกคนอื่นในครัวเรือนของคุณ เพิ่มเติมจากข้อมูลอื่น ๆ เช่น นิสัยการจอง รวมถึงความชอบและรสนิยมในโรงแรม รีสอร์ท หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้เรามอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอให้แก่คุณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริการของเราตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ภายใต้หัวข้อ "การจองออนไลน์ในเว็บไซต์และการใช้บริการ" และในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมนั้น ๆ
 • การเยี่ยมชมเว็บไซต์: เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยขึ้นอยู่กับบริการและการใช้งาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาการเยี่ยมชม หน้าที่เข้าถึง และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ (เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือสมาร์ทโฟน "อุปกรณ์ปลายทาง") เราใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการเว็บไซต์ สำหรับเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เรายังใช้ "คุกกี้" ซึ่งเป็นแพ็คเกจข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้มีความจำเป็นในหลายกรณีเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และจะลบโดยอัตโนมัติหลังจากเยี่ยมชม คุกกี้อื่น ๆ ใช้เพื่อปรับบริการให้เข้ากับตัวบุคคล หรือช่วยให้เราแสดงโฆษณาเป้าหมายจากบุคคลภายนอกแก่คุณ เรายังใช้บริการวิเคราะห์จากผู้จำหน่าย เช่น Google ในสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก ในการทำเช่นนั้น ผู้ให้บริการจะไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเรา แต่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้การวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูลนี้แก่เรา เรายังอาจผสมผสานคุณสมบัติจากผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น Facebook เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่เราจะไม่ทราบชื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • บริการและแอปฯ ออนไลน์: หากคุณใช้บริการออนไลน์ของเรา เราจะยังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (แม้คุณไม่ซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ) เพื่อมอบ ปรับปรุงและพัฒนาบริการเหล่านี้ให้ดีขึ้น ส่วนนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าและการใช้งานบัญชี เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ ("แอปฯ") โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ
 • ข้อมูลและการตลาดทางตรง: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งการติดต่อสื่อสารเชิงข้อมูลและโฆษณา เว้นแต่คุณจะปฏิเสธการประมวลผลประเภทนี้ เช่น หากคุณลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวหรือ SMS เราจะประมวลผลข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อทำความรู้จักคุณมากขึ้น ปรับข้อเสนอของเราให้เข้ากับคุณ และปรับปรุงบริการของเราโดยทั่วไป
 • การแข่งขัน การจับฉลาก และกิจกรรมที่คล้ายกัน: ในบางโอกาส เราจะจัดการแข่งขัน การจับฉลาก และกิจกรรมที่คล้ายกัน ในการทำเช่นนั้น เราจะประมวลผลรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อของคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกการในแข่งขันและการจับฉลาก เพื่อติดต่อกับคุณในบริบทนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา หากเกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขของการเข้าร่วมนั้น ๆ
 • การเยี่ยมชมพื้นที่ของเรา: เมื่อคุณเยี่ยมชมพื้นที่ของเรา เราอาจบันทึกวิดีโอในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านหลักฐาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ในกรณีนี้ เราจะเก็บข้อมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับอุปกรณ์ระหว่างกระบวนการลงทะเบียน และขอให้คุณลงทะเบียนโดยใช้ชื่อและอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากจำเป็น
 • กิจกรรมสำหรับลูกค้า: นอกจากนี้เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า (เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่มีผู้สนับสนุน) ซึ่งรวมถึงชื่อและที่อยู่ไปรษณีย์ หรืออีเมลของผู้เข้าร่วม หรือบุคคลที่สนใจ และข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อการอำนวยความสะดวกต่อกิจกรรมสำหรับลูกค้า และเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณและทำความรู้จักคุณมากขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขของการเข้าร่วมนั้น ๆ
 • การวิจัยตลาดและการสำรวจสื่อ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยตลาดและความคิดเห็น เพื่อการนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองของคุณ (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน "การจองออนไลน์ในเว็บไซต์และการใช้บริการ") และข้อมูลจากการสำรวจและการศึกษารวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น จากสื่อ สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เราสามารถใช้บริการติดตามสื่อหรือดำเนินการสำรวจสื่อของเราเอง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • พันธมิตรธุรกิจ: เราทำงานร่วมกับหลากหลายบริษัทและพันธมิตรธุรกิจ เช่น ผู้จัดหา ผู้ซื้อบริการเชิงพาณิชย์ พันธมิตรร่วม และผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว) ในการทำเช่นนั้น เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลผู้ติดต่อของบริษัทเหล่านี้ เช่น ชื่อ หน้าที่ ยศ และการติดต่อสื่อสารกับเรา เพื่อริเริ่มและดำเนินการสัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวางแผน เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา เราจำเป็นต้องตรวจสอบบริษัทที่กล่าวถึงและพนักงานของบริษัทดังกล่าวโดยละเอียด เช่น การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกิจกรรม ในกรณีนี้ เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาการเอาใจใส่ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และการรักษาลูกค้า (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์)
 • การบริหาร: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตัวเราเองและการบริหารภายในกลุ่ม เช่น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีและการเก็บข้อมูลถาวร รวมถึงเพื่อทบทวนและปรับปรุงการประมวลผลภายในโดยทั่วไป
 • ธุรกรรมบริษัท: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน เพื่อเตรียมพร้อมและดำเนินการซื้อขายบริษัท รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ หัวข้อและขอบเขตของข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือถ่ายโอนขึ้นอยู่กับระยะและหัวข้อของธุรกรรม
 • การสมัครงาน: เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณสมัครงานกับเรา เพื่อการนี้ เรามักต้องใช้ข้อมูลและเอกสารมาตรฐานตามที่กล่าวในโฆษณารับสมัครงาน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงป้องกันและตรวจสอบการฝ่าฝืน ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ เช่น ใบเสร็จและการประมวลผลการร้องเรียน และการแจ้งเตือนอื่น ๆ การสืบสวนภายใน หรือการเปิดเผยเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากเรามีเหตุผลอันสมควรหรือมีข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อกระทำการดังกล่าว ในการทำเช่นนั้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกด้วย
 • การป้องกันทางกฎหมาย: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของเรา เช่น เพื่อบังคับใช้ข้อเรียกร้องในศาล นอกศาล และเมื่อรับมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในเยอรมนีหรือต่างประเทศ และเพื่อป้องกันตัวเราเองจากข้อเรียกร้องต่าง ๆ เช่น เราอาจเรียกร้องพยานแวดล้อมตามกระบวนการทางกฎหมายที่จะขยายความหรือส่งเอกสารถึงหน่วยงานกำกับดูแล เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกในเยอรมนีและต่างประเทศ ตามขอบเขตที่จำเป็นและได้รับอนุญาต

ส่วนที่ 14 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้อธิบายรายละเอียดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงวิธีการใช้ วัตถุประสงค์ และหลักกฎหมาย รวมทั้งระบุว่าคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

6. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใด?

พนักงานของเรามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ และสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพนักงานในแผนกและพื้นที่สนับสนุนอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำเช่นนั้น พนักงานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา และมีข้อผูกพันเพื่อรักษาและปกปิดความลับเมื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกจากนี้ เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นในเครือเมอเวนพิค กรุ๊ป เพื่อการบริหารภายใน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการประมวลผลต่าง ๆ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังต้องได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และอาจเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทอื่นในเครือเมอเวนพิค กรุ๊ป

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกทั้งภายในและนอกเครือเมอเวนพิค กรุ๊ป หากเราประสงค์ใช้บริการของบริษัทเหล่านั้น ("ผู้ประมวลผล") โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริการในขอบเขตต่อไปนี้

 • บริการบริหารธุรกิจ (เช่น การจัดการบัญชีและสินทรัพย์)
 • บริษัทที่ปรึกษา เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี ทนายความ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาในขอบเขตของการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร
 • บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริการแม่ข่ายข้อมูล บริการคลาวด์ จดหมายข่าวอีเมล การวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูล ฯลฯ
 • การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ เช่น หากคุณต้องการซื้อผ่านบัญชี

เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคุ้มครองข้อมูลได้รับการรับรองโดยบุคคลภายนอกด้วยเช่นกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมด ด้วยการคัดเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้ออย่างรอบคอบ และการลงนามในข้อตกลงตามสัญญาที่เหมาะสม ผู้ประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้อของเรามีข้อผูกพันต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราโดยเฉพาะและสอดคล้องกับคำสั่งของเรา

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก (เช่นกัน) เพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกรายนั้น ในกรณีเหล่านี้ ผู้รับข้อมูลยังเป็นผู้ควบคุมตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลเช่นกัน เช่น มีผลบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเราทบทวนหรือดำเนินธุรกรรม เช่น การควบรวมกิจการ และการซื้อหรือการขายส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทหรือสินทรัพย์ ในบริบทนี้ เราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทอื่น
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก (เช่น ศาลและหน่วยงานกำกับดูแลในสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศ) หากกฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือเพื่อถือสิทธิ์หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือหากเราเห็นว่ามีความจำเป็นต่อเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ ในการทำเช่นนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในการพิจารณาคดี
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณแก่อดีตนายจ้างเมื่อคุณสมัครงานกับเรา (ข้อมูลอ้างอิง) หรือแก่นายจ้างในอนาคตเมื่อคุณสมัครงานใหม่ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ทำเช่นนั้นหากคุณไม่ได้เรียกร้องให้ถ่ายโอนข้อมูลนี้ หรือหลังจากได้รับคำยินยอมของคุณ
 • เมื่อเราถ่ายโอนข้อเรียกร้องที่ขัดกับคุณให้แก่บริษัทอื่น เช่น บริษัทตัวแทนเก็บรวบรวม

7. เราส่งรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศเมื่อใด?

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจอยู่ต่างประเทศ รวมถึงอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตการวิจัยยุโรป ประเทศที่เกี่ยวข้องอาจไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตเดียวกันกับสวิตเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป หากเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหนึ่งในรัฐเหล่านี้ เรามีข้อผูกพันเพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่เหมาะสม วิธีเดียวที่ทำได้ คือการจัดทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลกับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศที่สาม ซึ่งรับรองว่ามีการคุ้มครองข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงสัญญาที่อนุมัติ ออก หรือยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป รวมถึงกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลกลางและข้อมูลข่าวสาร และเรียกว่าข้อสัญญามาตรฐาน ในทำนองเดียวกัน การถ่ายโอนได้รับอนุญาตจากผู้รับที่อยู่ในกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลสหรัฐอเมริกา กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการสำเนาข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล ในกรณียกเว้น อนุญาตให้มีการถ่ายโอนไปยังประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองอย่างเพียงพอ เช่น ตามยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกับเจ้าของข้อมูลให้ลุล่วง หรือเพื่อประมวลผลการบังคับใช้สัญญาเหล่านั้น เพื่อสรุปเงื่อนไขหรือดำเนินการตามสัญญากับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อถือสิทธิ์ แสวงหา หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

8. เรารวบรวมข้อมูลและตัดสินใจรายบุคคลโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่?

"การรวบรวมข้อมูล" หมายถึง กระบวนการที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติเพื่อประเมิน วิเคราะห์ หรือทำนายลักษะส่วนบุคคล เราดำเนินการรวบรวมข้อมูล เช่น เมื่อกำลังวิเคราะห์พฤติกรรมการจอง ฯลฯ

"การตัดสินใจรายกรณีโดยอัตโนมัติ" หมายถึง การตัดสินใจที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ เช่น ไม่มีอิทธิพลของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบทางกฎหมายเชิงลบหรือผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันต่อคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นรายกรณี หากเราใช้การตัดสินใจรายกรณีเดี่ยวอัตโนมัติในแต่ละกรณี และหากกฎหมายกำหนด

9. เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามลักษณะทางเทคนิค (เช่น การเข้ารหัส การใช้นามแฝง การเข้าสู่ระบบ การจำกัดการเข้าถึง การคุ้มครองข้อมูล ฯลฯ) และลักษณะทางองค์กร (เช่น คำแนะนำสำหรับพนักงาน ข้อตกลงการรักษาความลับ การตรวจสอบ ฯลฯ) ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อป้องกันกระบวนการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมิชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผยที่ไม่ต้องการ หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่สามารถยับยั้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ความเสี่ยงบางอย่างมักไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

10. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบของรายบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราเก็บรวบรวม ในกรณีของสัญญา ตามปกติจะเก็บไว้อย่างน้อยตามระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญา นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบังคับใช้หรือป้องกันการเรียกร้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเพื่อรับประกันความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันด้านการจัดเก็บตามกฎหมาย เช่น ระยะเวลาการจัดเก็บสิบปีมีผลบังคับใช้กับข้อมูลบางประเภท การจัดเก็บระยะสั้นมีผลบังคับใช้กับข้อมูลอื่น ๆ เช่น เมื่อบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิด หรือเมื่อบันทึกการประมวลผลเฉพาะในอินเทอร์เน็ต (ข้อมูลบันทึก) ในบางกรณี เราจะขอความยินยอมจากคุณหากเราต้องการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานขึ้น (เช่น การสมัครงานที่เราประสงค์จะเก็บบันทึกไว้) หลังครบกำหนดเวลาที่ระบุไว้แล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือแก้ไขให้ไม่มีการระบุชื่อ

11. คุณมีสิทธิ์ใดบ้างที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

คุณสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลได้ทุกเมื่อ และโดยทั่วไปคุณมีอิสระในการเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางตรง (เช่น อีเมลโฆษณา)

นอกจากนี้คุณมีสิทธิ์ต่อไปนี้ หากมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและไม่มีการบังคับใช้ข้อยกเว้นทางกฎหมาย

 • สิทธิในข้อมูล - คุณมีสิทธิ์ที่จะรับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส ชัดเจน และครอบคลุม เกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่คุณมีซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราปฏิบัติตามข้อผูกพันนี้ด้วยการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับนี้ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ privacy@movenpick.com.
 • สิทธิในข้อมูล - คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บไว้ได้ทุกเมื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเราประมวลผลข้อมูลนี้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราประมวลผล และวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ ในแต่ละกรณีอาจมีการจำกัดหรือละเว้นสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง • หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของคุณ และคุณไม่สามารถระบุตัวตนของตนเองได้ • สำหรับการคุ้มครองบุคคลอื่น (เช่น เพื่อรักษาข้อผูกพันด้านการรักษาความลับ หรือพิทักษ์สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลภายนอก) • ในกรณีที่มีการใช้สิทธิการเข้าถึงอย่างชัดแจ้ง (อีกทางหนึ่งคือ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูล) หรือ • หากการให้ข้อมูลทั้งหมดอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล
 • สิทธิในการขอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง - คุณมีสิทธิ์แก้ไขหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ และมีสิทธิ์รับทราบเกี่ยวกับรายงาน
 • สิทธิในการขอลบ - คุณมีสิทธิ์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หาก

- ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่แสวงหาอีกต่อไป

- คุณได้เพิกถอนคำยินยอมโดยสมบูรณ์ หรือได้ส่งคำขอปฏิเสธการประมวลผลที่มีผลทางกฎหมาย

- มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ในแต่ละกรณีอาจมีการจำกัดหรือละเว้นสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประมวลผลมีความจำเป็น

- เพื่อใช้อิสระในการแสดงออก

- เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้ครบถ้วนหรือเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ

- เพื่อใช้สิทธิทางกฎหมาย

 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผล - ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์เรียกร้องให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น กรณีนี้อาจหมายถึง ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ชั่วคราว) หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่ไว้ออกจากหน้าเว็บ (ชั่วคราว)
 • สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล - คุณมีสิทธิ์รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่อ่านง่าย หาก 

- การประมวลผลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงยึดตามคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วน และ

- การประมวลผลดำเนินการโดยใช้วิธีอัตโนมัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถ่ายโอนถึงคุณหรือบุคคลภายนอกโดยตรง โดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

 • สิทธิในการร้องเรียน - คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลกลางและข้อมูลข่าวสาร (FDIPC) คือองค์กรที่รับผิดชอบในสวิตเซอร์แลนด์
 • สิทธิในการเพิกถอน - โดยทั่วไป คุณมีสิทธิ์เพิกถอนคำยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมวลผลที่กระทำในอดีตตามความประสงค์ยินยอมของคุณจะถือว่าไม่ผิดกฎหมายอันเป็นผลมาจากการเพิกถอนคำยินยอมของคุณ

12. จำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยใดอีกบ้าง?

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตโดยเฉพาะ หาก

 • จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเจ้าของข้อมูลให้ครบถ้วน หรือสำหรับมาตรการก่อนสัญญาตามการสอบถามข้อมูลของคุณ (เช่น การทบทวนการบังคับใช้สัญญาของคุณ)
 • จำเป็นเนื่องจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรานั้นรวมถึงผลประโยชน์ของเราเองและผลประโยชน์ของบุคคลภายนอก ซึ่งมีความหลากหลายมากและรวมถึงเรื่องดังนี้ เช่น ผลประโยชน์ในการบริการลูกค้าที่ดี การรักษาการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ กับลูกค้าแม้จะไม่อยู่ในสัญญาก็ตาม กิจกรรมโฆษณาและการตลาด เพื่อทำความรู้จักลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการและพัฒนาสิ่งใหม่ เรื่องภายในขอบเขตของการบริหารภายในกลุ่มบริษัทและสายงานภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่บริหารงานร่วมกัน การต่อต้านการฉ้อโกง เช่น กรณีที่เกี่ยวข้องกับการจองออนไลน์ และการป้องกันและการสืบสวนการทำผิด การคุ้มครองลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูล ความลับและสินทรัพย์ของเมอเวนพิค กรุ๊ป การตรวจสอบให้แน่ใจถึงการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ แอปฯ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ การตรวจสอบให้แน่ใจและจัดระบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการและการพัฒนาเว็บไซต์และระบบอื่น ๆ การปกครองและการพัฒนาบริษัท การซื้อหรือการขายบริษัท ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท และสินทรัพย์อื่น ๆ การบังคับใช้หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และกฎภายใน
 • ขึ้นอยู่กับการยินยอมที่มีผลซึ่งยังไม่ถูกเพิกถอน
 • จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

การประมวลผลของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ มีข้อจำกัดมากขึ้น ได้รับอนุญาตนอกจากสิ่งอื่น ๆ

 • ตามคำยินยอมที่มีผลซึ่งยังไม่ถูกเพิกถอน
 • หากเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชัดเจน
 • หากจำเป็นสำหรับการคุ้มครองทางกฎหมาย
 • หากจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกำหนดทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง

ในบางสถานการณ์ การถ่ายโอนข้อมูลไปยัง ต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาต รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในส่วนที่ 7

ส่วนที่ 14 ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม รากฐานทางกฎหมายอื่น ๆ อาจมีผลบังคับใช้ในแต่ละกรณี ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เนื่องจากความซับซ้อนของการประมวลผลข้อมูลในหลายกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ตามกฎแล้ว ไม่มี ข้อผูกพันทางกฎหมาย สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เว้นแต่ว่าคุณจะอยู่ในความเกี่ยวพันทางสัญญากับเรา จึงจะถือว่าเป็นข้อผูกพันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น หรือร่วมลงนามและเริ่มความสัมพันธ์ทางสัญญา เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มิฉะนั้น เราจะไม่สามารถสรุปหรือสานต่อสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้การประมวลผลข้อมูลบางรายการถือเป็นข้อบังคับเมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถป้องกันคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมมีในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้) ไม่สามารถยับยั้งการบันทึกข้อมูลบางชนิดเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค กรณีนี้มักจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ

คุณอาจต้องการหรือไม่ต้องการให้เรา ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก. ในกรณีนี้เราขอย้ำเตือนคุณว่า คุณมีข้อผูกพันในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการถ่ายโอนข้อมูลนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อาจมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ตามช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลข้อมูลของเรา หรือหากข้อกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ โดยทั่วไป นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เป็นฉบับปัจจุบัน ณ ช่วงเวลาที่เริ่มการประมวลผลที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลนั้น ๆ

14. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอบเขต วัตถุประสงค์ และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล หลักกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล

การติดต่อสื่อสาร

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณติดต่อเราทางเอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์ หรือเมื่อเราติดต่อคุณ เช่น หากคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และหากคุณเขียนข้อความถึงเราทางอีเมล/ไปรษณีย์ หรือหากคุณโทรศัพท์หาเรา เราประมวลผลข้อมูลการติดต่อและการสื่อสาร โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการติดต่อสื่อสารที่ใช้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงในการติดต่อสื่อสาร ถ้ามี
 • เวลาและเนื้อหาของการสื่อสาร ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ขอบเขตที่แน่นอนของข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่เรา เราจะประมวลผลข้อมูลนี้ จะมีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์หากจำเป็น ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งล่วงหน้า

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้โดยเฉพาะ 

 • การติดต่อสื่อสารกับคุณ
 • ฝ่ายบริการและดูแลลูกค้า
 • การรักษาคุณภาพและการฝึกอบรม
 • วัตถุประสงค์การประมวลผลอื่น ๆ ทั้งหมด ในขอบเขตที่จำเป็นต้องมีการสื่อสาร (เช่น ข้อตกลงสัญญา)

ตามกฎแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแก่เรา อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถตอบกลับคุณ ประมวลผลคำขอของคุณ และติดต่อสื่อสารกับคุณได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถประมวลผลรายละเอียดปลีกย่อยบางประการเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการให้เราบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกที่จะหยุดการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ทุกเมื่อ และติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านช่องทางอื่น (เช่น ทางอีเมล)

3. หลักกฎหมาย

หากคุณเป็นฝ่ายเริ่มการติดต่อสื่อสาร เราจะถือว่าเป็นการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในหลายกรณี การบริการและติดต่อลูกค้าถือเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพราะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ ปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการประมวลผล และบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การจองออนไลน์ในเว็บไซต์และการใช้บริการ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

หากคุณใช้บริการของเรา เช่น หากคุณทำการจองออนไลน์หรือรับบริการ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจองและการชำระเงินของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

 • ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน
 • ความน่าเชื่อถือและข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับจากผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทนการรายงานความน่าเชื่อถือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จอง วันที่จองและความถี่ ประเภทการชำระเงินในโรงแรม รีสอร์ท หรือแพลตฟอร์มการจองออนไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณในแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ (การสำรองที่ยืนยันและยกเลิก รายการจับจ่าย บริการที่เข้าชม เช่น หมวดหมู่ห้องพัก ฯลฯ)

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้คุณจำเป็นต้องจองออนไลน์และใช้บัตรลูกค้าหรือบัตรสมาชิก หรือระบุตัวตนผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้ โดยปกติแล้วคุณสามารถใช้บริการบางประเภทที่โรงแรมและรีสอร์ทของเราโดยไม่ต้องแจ้งชื่อให้เราทราบ

นอกจากนี้ เราอาจประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการจองและพฤติกรรมในพื้นที่ของเราและในแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ และเชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น สถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจตรวจสอบคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เพื่อการนี้ เรามักขอข้อมูลจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ที่เรียกว่า บริษัทตัวแทนการรายงานความน่าเชื่อถือ

เราอาจเก็บรูปภาพของคุณจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าพักของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำคุณได้ และให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ หากคุณจองออนไลน์ กรุณาดูข้อบัญญัติของส่วน "การใช้บริการออนไลน์" ในหมายคุ้มครองข้อมูลนี้

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

ในกรณีนี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • การเริ่มต้นสัญญาและการประมวลผล: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจว่าเราจะทำสัญญากับคุณหรือไม่และอย่างไร (เช่น จะใช้ข้อกำหนดการชำระเงินแบบใด) เพื่อให้เราสามารถบันทึกการจองและค่าธรรมเนียมการบริการ จัดการและดำเนินการสำรองและการจองให้ครบถ้วน และโดยทั่วไป เพื่อตัดสิน ดำเนินการ และบังคับใช้สัญญาหากจำเป็น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองของคุณ: เราวิเคราะห์พฤติกรรมการจองของลูกค้าเรา และรับข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของลูกค้าในแง่ของผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท ควบคู่ไปกับข้อมูลเพิ่มเติมที่พิจารณาเมื่อปรับปรุงบริการของเรา (การเลือกหมวดหมู่และตำแหน่งของห้องพัก ฯลฯ) การทำเช่นนี้ช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (โดยรวมและเป็นรายบุคคล) และตอบข้อสงสัยของคุณอย่างเหมาะสม
 • วัตถุประสงค์ทางสถิติ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ เช่น เพื่อประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าของเราที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคล สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความง่ายแก่เราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ และวิธีการที่เราสามารถปรับปรุงบริการของเรา

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การสำรองและการซื้อบริการและสินค้าบางรายการไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การจองผ่านเว็บไซต์ยังหมายความว่าเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

3. หลักกฎหมาย

ในการประมวลผลนี้ เรายึดสิทธิการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นหลัก เพื่อจัดการกับการขอทำสัญญาและเพื่อทำสัญญา การประมวลผลยังเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เมื่อเราส่งสินค้าให้กับบุคคลภายนอก (เช่น ของขวัญ) และการประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายและการจองของคุณ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการให้ตรงตามความต้องการและความสนใจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงขยายและปรับปรุงข้อเสนอของเรา สิ่งนี้สำคัญสำหรับเรา เพราะช่วยให้แข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน โดยทั่วไปแล้วเราจะยึดตามคำยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณเป็นหลัก

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

โครงการสมาชิกหรือโครงการลูกค้า

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เมื่อคุณลงทะเบียนโครงการสมาชิก "แอดแวนเทจ เอ็ม และ เซอร์เคิล เอ็ม" ของเรา เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง
 • บริษัท
 • ชื่อ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สัญชาติ
 • ข้อมูลบัตรเครดิต
 • วันเดือนปีเกิด

เมื่อคุณใช้บัตรสมาชิกหรือบัตรลูกค้าของคุณสำหรับการจองและการชำระเงิน เรายังประมวลผลข้อมูลธุรกรรม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยเฉพาะที่อาจเป็นความลับ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจองและการซื้อสินค้าและบริการ
 • หัวข้อ เวลาและสถานที่ในการจองและการซื้อของคุณ
 • จำนวนการจองและการซื้อของคุณ

นอกจากนี้ เราอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเชื่อมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลสถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ภายใต้หัวข้อ "การจองออนไลน์ในเว็บไซต์และการใช้บริการ" และในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมนั้น ๆ

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • การบริหารโครงการ: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อออกบัตรสมาชิกหรือบัตรลูกค้าส่วนบุคคลให้แก่คุณ ฯลฯ และส่งไปที่บ้านของคุณ นอกจากนี้ เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและข้อเสนอเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ได้อย่างทันท่วงที
 • การเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา: เราวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเมื่อมีการออกบัตรเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการจองและการซื้อของลูกค้า และรับเอาข้อมูลที่เราสามารถใช้ในการจัดการบริการของเรา (การออกแบบข้อเสนอ การเลือกตำแหน่ง ฯลฯ)
 • การกำหนดเป้าหมายบริการให้ตรงตามความต้องการของคุณ: หากคุณเข้าร่วมหนึ่งในโครงการของเราและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์และบริการ (ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโครงการสำหรับรายละเอียด) จะช่วยให้เรารู้จักพฤติกรรมของคุณ (โดยเฉพาะ เวลาและสถานที่ที่คุณทำการจองและจับจ่าย รวมถึงความถี่) มากขึ้น การทำเช่นนี้ช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยรวมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเติมเต็มความต้องการของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการนี้ เราสามารถกำหนดบริการและโปรโมชั่นของเราได้ตามความต้องการ
 • การตลาด: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การขาย การแข่งขัน หรือข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ตามความสนใจของคุณโดยเฉพาะ
 • สถิติ: เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพื้นฐานที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคลเพื่อการประมวลผลทางสถิติ

การเข้าร่วมในโครงการขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่เราต้องสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการ การใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับความสมัครใจเช่นกัน เช่น หากคุณไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับนิสัยการจองและการจับจ่าย คุณสามารถระงับการใช้งานโครงการ การทำเช่นนี้อาจทำให้คุณพลาดสิทธิประโยชน์พิเศษที่เกี่ยวกับโครงการ (เช่น สมาชิกพรีเมียม)

3. หลักกฎหมาย

เราต้องได้รับใบสมัครของคุณ เพื่อให้คุณเข้าร่วมในโครงการได้ ในการทำเช่นนั้น ถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา อนุญาตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประมวลผลใบสมัครและการจัดโครงการ เช่น การได้รับแต้มและการใช้แต้มแลกรับรางวัล การประมวลผลจำเป็นเนื่องจากผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการและให้รางวัลลูกค้าสำหรับความภักดี และเราสามารถกำหนดทิศทางบริการของเราให้ตรงตามความต้องการและความสนใจของคุณได้ดีขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นผ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากโครงการ รวมถึงขยายและปรับปรุงบริการของเรา หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน โดยทั่วไปแล้วเราจะยึดตามคำยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณเป็นหลัก

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในไฟล์บันทึกโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุผลทางเทคนิค โดยจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลัก ๆ ต่อไปนี้

 • ที่อยู่ IP และข้อมูลอุปกรณ์เฉพาะ เช่น ที่อยู่ MAC และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
 • เนื้อหา รวมถึงวันที่และเวลาที่เข้าถึงของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม

คุกกี้ เราอาจจัดเก็บคุกกี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำงาน คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน ฯลฯ) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ชั่วคราวที่มีหมายเลขประจำตัวเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า ID ชั่วคราว และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาและระยะเวลาการจัดเก็บของคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้จะลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เหล่านี้ เช่น เพื่อบันทึกตะกร้าจับจ่าย เรายังใช้คุกกี้ระยะยาว ซึ่งจะจัดเก็บไว้ต่อไปแม้หลังจากสิ้นสุดรอบการใช้งานเบราว์เซอร์ คุกกี้ดังกล่าวใช้เพื่อจดจำผู้เยี่ยมชมที่เข้าชมในครั้งต่อมา คุกกี้บางประเภทมาจากบุคคลภายนอก กรณีนี้เราจะใช้ฟังก์ชันในเว็บไซต์ของเราที่บุคคลภายนอกให้บริการ ส่วนนี้มีผลต่อบริการประเมินผล ซึ่งทำงานร่วมกับคุกกี้เช่นกัน

ข้อมูลทางเทคนิคและคุกกี้มักจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติ เราไม่สามารถระบุข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง

การประเมินผลพฤติกรรมผู้ใช้ เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ในเว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ของ Google LL ในสหรัฐอเมริกา Google ใช้คุกกี้สำหรับกรณีนี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ ผลก็คือ Google จะไม่ได้รับข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับเรา แต่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณในเว็บไซต์และอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ (แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน ฯลฯ) เช่น เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้ต่อไปนี้

 • ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์
 • ที่อยู่ (URL) ของเว็บไซต์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 • ชื่อผู้ให้บริการของคุณ
 • ที่อยู่ IP ของเทอร์มินัล
 • วันที่และเวลาการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 • หน้าที่เยี่ยมชมและระยะเวลาการเยี่ยมชม

ข้อมูลนี้มักถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา และจัดเก็บไว้ที่นั่น จะมีการตัดทอนที่อยู่ IP ของคุณในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน IP ไม่ระบุตัวตน ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นที่จะมีการถ่ายโอนที่อยู่ IP แบบเต็มไปยังสหรัฐอเมริกา Google อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา เราได้รับการประเมินผลจาก Google บนพื้นฐานของข้อมูลนี้ Google Analytics ยังช่วยให้เราระบุข้อมูล ระยะเวลา และการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ไปยัง ID ผู้ใช้ที่เป็นนามแฝง ดังนั้นจึงมีการวิเคราะห์กิจกรรมผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนผ่านอุปกรณ์จำนวนมาก มีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Google

เราใช้การบริการที่คล้ายกันจากผู้ให้บริการรายอื่นที่กระจายอยู่ทั่วโลก ผู้ให้บริการเหล่านี้มักไม่รับข้อมูลส่วนบุคคล แต่อาจบันทึกการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เช่น ผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ การบันทึกเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงถึงข้อมูลที่คล้ายกันจากเว็บไซต์อื่น ๆ พฤติกรรมของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงสามารถบันทึกผ่านหลายเว็บไซต์และอุปกรณ์ ผู้ให้บริการนั้น ๆ ยังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เช่น สำหรับการโฆษณาแบบเจาะจงรายบุคคลในเว็บไซต์ของตนเองและในเว็บไซต์ที่เตรียมไว้สำหรับการโฆษณา หากผู้ใช้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลการใช้งานให้กับบุคคลนี้ ตามกฎแล้ว จะมีการแสวงหาคำยินยอมของเจ้าของข้อมูล และอนุญาตให้เจ้าของข้อมูลเพิกถอนคำยินยอมนี้ตามคำแนะนำของผู้ให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประมวลผลโดยผู้ให้บริการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเอง

ส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของเราใช้ส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ เช่น จาก Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, Pinterest, Foursquare และ Weibo ดังนั้น จะมีการแสดงปุ่มของผู้ให้บริการนั้น ๆ และมีเนื้อหาของผู้ให้บริการนั้น ๆ ผสานอยู่ในเว็บไซต์ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะถ่ายโอนเนื้อหาของส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ และผู้ให้บริการจะรวมเนื้อหาดังกล่าวเข้าไว้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่กล่าวถึงจะรับข้อมูลต่อไปนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผลมาจาการประมวลผลนี้

 • การแจ้งเตือนว่าเบราว์เซอร์ของคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่กล่าวถึง
 • ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่ แม้คุณจะไม่มีบัญชีของผู้ให้บริการนั้น ๆ

หากคุณเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเข้ากับรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีปฏิสัมพันธ์ในส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ เช่น หากคุณกดปุ่ม "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็น จะมีการถ่ายโอนข้อมูลที่สอดคล้องกันจากเบราว์เซอร์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง และจัดเก็บไว้ที่นั่น นอกจากนี้ ข้อมูลนั้นยังอาจปรากฏอยู่ในโปรไฟล์ของคุณพร้อมกับชื่อผู้ให้บริการ และผู้ติดต่อของคุณจะสามารถมองเห็น

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

ในการนี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • บทบัญญัติของเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลทางเทคนิค การบันทึกข้อมูลการสัญจรและคุกกี้บางชนิดจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับบทบัญญัติของเว็บไซต์และฟังก์ชันของเว็บไซต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุกกี้อื่น ๆ ช่วยให้เราสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยในฟังก์ชันและข้อเสนอต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา
 • การปรับเว็บไซต์ให้เข้ากับตัวบุคคล: คุกกี้บางชนิดใช้เพื่อปรับบริการออนไลน์ของเราให้ตรงตามความต้องการของคุณ (เช่น โดยการบันทึกตัวเลือกภาษาของคุณ)
 • การบริหารเว็บไซต์: การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการสัญจรและคุกกี้ช่วยให้เราจัดการและแก้ไขปัญหา ทำให้มั่นใจถึงการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เราและต่อต้านการฉ้อโกง
 • คุกกี้บุคคลภายนอกช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถให้บริการหรือส่งโฆษณาที่อาจทำให้คุณสนใจ

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่กล่าวถึงไม่ถือเป็นข้อผูกพัน แต่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และการทำงานบางประการในหลายกรณี คุณสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้การแจ้งเตือนปรากฏก่อนมีการสร้างคุกกี้ใหม่อยู่เสมอ การทำเช่นนี้ยังช่วยให้คุณปฏิเสธคุกกี้ได้ คุณยังลบคุกกี้ออกจากอุปกรณ์ของคุณได้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น คุณมีตัวเลือกในการป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) และการประมวลผลข้อมูลนี้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนเสริมเบราว์เซอร์ที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์เรา

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของเรามากขึ้น รวมถึงปรับปรุงเนื้อหา การทำงาน และความไม่ครอบคลุมของเว็บไซต์โดยเฉพาะ เช่น เราสามารถดูได้ว่าผู้เยี่ยมชมเข้าเว็บไซต์เราจากหน้าใดมากที่สุด หน้าใดที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด และผู้เยี่ยมชมออกจากเว็บไซต์เราไปหน้าใดมากที่สุด นอกจากนี้ เราอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลนี้และเชื่อมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลสถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง คุณสามารถป้องกันการใช้ Google Analytics โดยติดตั้งส่วนเสริมเบราว์เซอร์: tools.google.com/dlpage/gaoptout คุณยังมีตัวเลือกในการเพิกถอนคำยินยอมใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ หรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลโดยผู้ให้บริการเหล่านี้

เราใช้ส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจมากขึ้น และเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา เช่น "การถูกใจ" เพจ การทำเช่นนี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการนั้น ๆ

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านเว็บไซต์ คุณต้องออกจากระบบบัญชีของคุณซึ่งทำไว้กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องก่อนเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แม้คุณจะออกจากระบบแล้ว แต่ผู้ให้บริการยังสามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนผ่านส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ได้อยู่ ข้อมูลนี้สามารถระบุรายละเอียดของคุณหากคุณเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในวันข้างหน้า ในกรณีเหล่านี้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบและตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการเอง หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการระบุข้อมูลรายละเอียดของคุณ คุณต้องลบคุกกี้ที่สอดคล้องกัน คุณยังป้องกันการโหลดส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยติดตั้งส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลไฟล์บันทึกและคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุ เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น คุกกี้บางชนิดจำเป็นต่อการบันทึกการตั้งค่าส่วนบุคคลหรือเสนอการสำรองการจอง การสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคลนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา การวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรายังคงเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เว็บไซต์ของเรา เป็นช่องทางที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราในด้านการสื่อสารและการแสวงหาลูกค้า การรักษาเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ น่าสนใจ และเป็นส่วนตัว คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา การทำให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจและการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา การใช้ส่วนขยายสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สำคัญ

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

บริการและแอปฯ ออนไลน์

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

บริการออนไลน์ หากคุณใช้บริการออนไลน์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย แม้คุณไม่ได้ทำการจอง เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลติดต่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ
 • อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ถ้ามี
 • วันและเวลาการลงทะเบียน

หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยใช้ Facebook Connect หรือเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการบุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น Google หรือ LinkedIn) การทำเช่นนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่จัดเก็บโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ วันเดือนปีเกิด เพศ และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการนั้น ๆ

แอปฯ เราอาจให้บริการแอปพลิเคชันมือถือ (แอปฯ) ด้วย ในกรณีนี้ เราจะเก็บรวบรวมและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณติดตั้งแอปฯ เมื่อคุณใช้แอปฯ และคุณสมบัติที่มี และเมื่อคุณอัปเดตแอปฯ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • วันที่ เวลา และระยะเวลาของการติดตั้ง
 • ข้อมูลอุปกรณ์เฉพาะ เช่น ประเภทอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการเวอร์ชันปัจจุบันของคุณ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอปฯ

เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ การทำเช่นนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนด้วย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีผู้ใช้
 • อายุ
 • พฤติกรรมการจอง
 • สถานที่
 • รายละเอียดสุขภาพ

นอกจากนี้ เราอาจประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้และเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น สถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการ มีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานที่มีผลบังคับใช้และในตารางนี้ภายใต้หัวข้อ "การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา" หากคุณจับจ่ายกับเราในร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้ "การซื้อสินค้าและใช้บริการ"

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการและแอปฯ ออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การให้บริการ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ใช้บริการได้ในระบบออนไลน์หรือผ่านแอปฯ และเพื่อให้สามารถประมวลผลการบริการ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดและการบริหารบัญชีผู้ใช้ในนามของคุณ
 • การประเมินและการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการและแอปฯ ออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการและแอปฯ เหล่านี้ให้มากขึ้น และเพื่อทำความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับความสนใจและรสนิยมของลูกค้าเรา เพื่อส่งข้อเสนอที่เจาะจงเป็นรายบุคคล และเพื่อพัฒนาบริการและแอปฯ ของเรา เช่น เราจะบันทึกว่าคุณดาวน์โหลดแอปฯ ใด คุณนำแอปฯ ไปใช้อย่างไร คุณติดตั้งแอปฯ ไว้นานเพียงใด และคุณนำแอปฯ ไปใช้เพื่อรับบริการรูปแบบใด
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังช่วยให้เราสามารถต่อต้านการทุจริต

การใช้ข้อเสนอออนไลน์ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตัดสินใจที่จะใช้ กรณีนี้มักจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม (เช่น สำหรับข้อมูลสำคัญในแบบฟอร์มออนไลน์)

3. หลักกฎหมาย

โดยปกติคุณจะใช้ข้อเสนอได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเท่านั้น ในการทำเช่นนั้น ถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเรา อนุญาตให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการทำสัญญา การประมวลผลข้อมูลยังคงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการทำเช่นนั้น ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของคุณ พร้อมทั้งขยายและปรับปรุงบริการของเรา สิ่งนี้สำคัญสำหรับเรา เพราะช่วยให้แข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ เราสามารถร้องขอคำยินยอมของคุณเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของข้อเสนอออนไลน์

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

ข้อมูลและการตลาดทางตรง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

 • ชื่อ
 • อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่บ่งบอกว่าคุณยินยอมหรือปฏิเสธการรับการสื่อสารดังกล่าว

นอกจากนี้เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการตอบรับของคุณในแง่ของการสื่อสารดังกล่าว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • การส่งข้อความ
 • การเปิดและการส่งต่อข้อความ หากมีความเกี่ยวข้อง
 • ลิงก์ที่คลิก (สถานที่ปลายทาง วันที่และเวลา)

นอกจากนี้ เราอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเชื่อมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลสถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และโฆษณาให้กับคุณ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานและปฏิกิริยาที่มีต่อข้อความเหล่านี้ เพื่อให้เราเข้าใจคุณมากขึ้นและส่งข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น การประมวลผลข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเมล เราจะไม่สามารถนำเสนอบริการนี้ให้กับคุณ คุณอาจเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเมื่อด้วยการยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริการนี้ สามารถดำเนินการเช่นนี้โดยการคลิกลิงก์ที่ระบุไว้ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับ นอกจากนี้ คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีหรือขอแก้ไขหรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ดังนี้ privacy@movenpick.com.

3. หลักกฎหมาย

เราถือว่าการสมัครสมาชิกในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์เป็นการให้คำยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ เรายังมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการนำเสนอโฆษณาทางตรงและการประเมินการตอบรับของคุณต่อโฆษณาดังกล่าว ทั้งสองเรื่องนี้สำคัญสำหรับเรา เพราะช่วยให้เราแข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค และกิจกรรมที่คล้ายกัน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน การชิงโชค และกิจกรรมที่คล้ายกัน ("กิจกรรม" ในแต่ละกรณี) ปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลอาจต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกิจกรรม ส่วนนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • ชื่อ
 • วันเดือนปีเกิด
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • การยืนยันการเข้าร่วม
 • ผลลัพธ์การเข้าร่วม
 • การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม หากเกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเงื่อนไขการเข้าร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ เราอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเชื่อมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลสถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและการประกาศรายชื่อผู้ชนะ นอกจากนี้เราสามารถประมวลผลชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย

การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3. หลักกฎหมาย

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์นี้ การประมวลผลข้อมูลยังคงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการทำเช่นนั้น ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของคุณ พร้อมทั้งขยายและปรับปรุงบริการของเรา สิ่งนี้สำคัญสำหรับเรา เพราะช่วยให้แข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

<

การเยี่ยมชมพื้นที่ของเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

พื้นที่ที่มีการตรวจสอบผ่านกล้องวิดีโอ เราบันทึกภาพวิดีโอในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเหมาะสม เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง การใช้กล้องวงจรปิดจะจำกัดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะและจะระบุไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ จะมีเพียงพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำการประมวลผลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์เฉพาะจากอุปกรณ์ของคุณ (แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน ฯลฯ) ในทันทีที่คุณเข้าถึงและเข้าสู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไร้สายของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • ที่อยู่ MAC ของเทอร์มินัล (หมายเลขระบุอัตลักษณ์ของอุปกรณ์)
 • วันที่ เวลา และระยะเวลาของการเชื่อมต่อ

คุณอาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้อีเมลหรือเข้าสู่ระบบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อใช้บริการของเรา ในกรณีนี้ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะ

 • ชื่อ
 • อีเมล
 • วันที่และเวลาที่เข้าสู่ระบบสำเร็จ

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ (เช่น Facebook Connect) การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจัดเก็บอยู่ เช่น ชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ วันเดือนปีเกิด เพศ และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการนั้น ๆ

เมื่อคุณใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เราจะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะ

 • ระยะเวลาของการเชื่อมต่อ
 • สถานที่ตั้งของบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

การประมวลผลเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านหลักฐาน ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับกระทำความผิดทางอาญา เราสามารถยื่นข้อมูลที่บันทึกไว้ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากคุณไม่ต้องการให้มีการบันทึกข้อมูล เราขอให้คุณหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว

เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อมอบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแก่คุณและเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายอาจไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกัน

3. หลักกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานของเราในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันและช่วยเหลือในการสืบสวนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและลูกค้าของเรา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หากคุณสมัครใจที่จะเข้าสู่พื้นที่ที่มีการกำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ เราจะถือเป็นการให้ความยินยอมเช่นกัน

เมื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์นี้

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้า

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

นอกจากนี้เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้า (เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่มีผู้สนับสนุน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

 • ชื่อ
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสำหรับลูกค้า

นอกจากนี้ เราอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเชื่อมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลสถิติที่ไม่เจาะจงเป็นรายบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและรสนิยมของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะเพื่อเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมของเราและเพื่อกำหนดว่ากิจกรรมสำหรับลูกค้ารูปแบบใดที่น่าสนใจสำหรับคุณ ด้วยวิธีนี้ เราสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้าขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่ทั้งนี้โดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3. หลักกฎหมาย

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณยินยอมให้เราแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับลูกค้าที่สอดคล้องกัน หรือแจ้งเตือนว่าคุณได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้าของเรา นอกจากนี้ การประมวลผลลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพราะช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคุณได้อย่างเป็นการส่วนตัวและทำความรู้จักกับคุณให้มากขึ้น ผลลัพธ์คือ ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของคุณ พร้อมทั้งขยายและปรับปรุงบริการของเรา สิ่งนี้สำคัญสำหรับเรา เพราะช่วยให้แข่งขันในตลาดได้อย่างประสบความสำเร็จ

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

บริษัทเมอเวนพิค กรุ๊ป ที่ส่งคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม

การวิจัยตลาดและการสำรวจสื่อ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยตลาดและความคิดเห็น สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การสำรอง ประวัติการจอง แพลตฟอร์มการจองที่ชอบใช้และจำนวนครั้งที่ใช้ ความชอบและรสนิยม รวมถึงข้อมูลจากการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็น งานศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกันและข้อมูลอื่น ๆ เช่น จากสื่อ สื่อสังคมออนไลน์ (หากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ) อินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เราสามารถใช้บริการติดตามสื่อหรือดำเนินการสำรวจสื่อของเราเอง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • สำหรับการวิจัยตลาดและความคิดเห็น
 • เพื่อประเมินและปรับปรุงความเป็นที่ยอมรับของผลิตภัณฑ์และบริการของเราและการสื่อสารของเราที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • สำหรับการพัฒนาข้อเสนอใหม่ ๆ
 • เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านอุปทานในตลาดที่กำหนด

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพราะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงยอดขายของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงสถานการณ์ในตลาดของเรา

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การติดต่อกับบริษัทเราในฐานะพันธมิตรธุรกิจ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

หากคุณปฏิบัติงานให้กับบริษัทที่มอบสินค้าและบริการให้กับเรา หรือรับสินค้าจากเรา หรือปฏิบัติงานให้กับบริษัทที่ร่วมงานกับเราในทำนองอื่น ๆ ใด ๆ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น

 • ชื่อ
 • ตำแหน่ง หน้าที่ สายงาน และความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อเรา

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลละเอียดอ่อน ในกรณีที่เราจะตรวจสอบว่าเราต้องการหรือสามารถร่วมงานกับบริษัทของคุณหรือไม่ (เช่น ในการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย) หากคุณปฏิบัติงานในพื้นที่ของเรา เราจะประมวลผลรายละเอียดการติดต่อเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

 • สัญชาติและสถานะการพำนัก
 • สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน
 • ประวัติอาชญากรรมและมาตรการทางอาญา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้และการใช้งาน
 • หมายเลขป้ายและการใช้งาน
 • การใช้งานของคุณในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
 • การบันทึกวิดีโอ (หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบผ่านทางวิดีโอ)

โดยปกติเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดเตรียมดังกล่าวเป็นรายกรณี หรือขอความยินยอมจากคุณ

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • เพื่อตรวจสอบว่าเรารับบริการจากบริษัทคุณหรือมอบบริการให้กับบริษัทคุณหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าเราต้องการและสามารถร่วมมือกับบริษัทคุณหรือไม่ (เช่น ในกรณีการทดสอบความชำนาญ การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ)
 • เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทคุณมีการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นหรือไม่ เช่น หากเป็นไปเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา
 • สำหรับการสื่อสารกับตัวคุณและบริษัทคุณ เช่น ภายในบริบทของการทำสัญญา
 • สำหรับการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล และการวางแผนด้านทรัพยากรของคุณหรือบุคลากรในบริษัท หากจำเป็น
 • สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการฝึกอบรม • สำหรับการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • สำหรับการจัดเตรียมและการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายบริษัท และการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน
 • สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา เพื่อทำความรู้จักกับตัวคุณและบริษัทคุณให้มากยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับลูกค้าของเราและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้า (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ "CRM")
 • สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการบัญชี
 • เพื่อจัดการและรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและทรัพยากรอื่น ๆ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท

คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา เราอาจไม่สามารถร่วมงานกับคุณ ในกรณีที่มีข้อยกเว้น เรามีข้อผูกมัดที่ถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพราะช่วยให้เราสามารถจำหน่ายสินค้าและบริการ นอกจากนี้ เรายังมีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดและการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสม การดูแลลูกค้ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเช่นกัน หากเรามีสัญญาที่ทำไว้กับคุณโดยตรงหรือหากคุณต้องการสรุปเงื่อนไขสัญญากับเราโดยตรง เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการสรุปเงื่อนไขสัญญาและการทำสัญญา

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยเฉพาะ โดยปกติเราจะดำเนินการเช่นนี้เพื่อถือสิทธิ์ ใช้สิทธิ์ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือตามคำยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณ

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การบริหาร

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งเกี่ยวกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจและบุคคลภายนอก เช่น ภายในบริบทของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา สำหรับการบริหารและการจัดการภายใน

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 • การตรวจสอบและการปรับปรุงกระบวนการภายในของเรา
 • การบัญชี
 • การจัดเก็บบันทึกถาวร
 • การฝึกอบรม
 • วัตถุประสงค์ด้านการบริหารอื่น ๆ

วัตถุประสงค์เหล่านี้อาจมีผลกับเราหรือกับบริษัทในเครือ

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการทำสัญญา นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายของการจัดการบริษัทและกลุ่มบริษัท

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

กิจกรรมบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราอาจตรวจสอบธุรกรรมหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับการขาย การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือการซื้อกิจการ ส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในบริบทนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลำดับขั้นตอนของธุรกรรม ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ในบางสถานการณ์ อาจจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้จัดหาในอนาคต หรือเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากผู้จัดหาในอนาคตตามขอบเขตที่อนุญาต เมื่อเราขายลูกหนี้ เช่น เราจะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการขายและระดับของการเรียกร้องให้แก่ผู้ซื้อ และความน่าเชื่อถือทางการเงินและพฤติกรรมของลูกหนี้ หากจำเป็น

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

วัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการประมวลผลข้อมูลนี้ คือการตรวจสอบธุรกรรมที่สอดคล้องกันและดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวหากจำเป็น ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลภายในและต่างประเทศรับทราบ

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการทำสัญญา กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเช่นกัน

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน โดยทั่วไปแล้วเราจะปฏิบัติตามคำยินยอมโดยตรงจากคุณเป็นหลัก

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การสมัครงาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

หากคุณสมัครเข้าทำงานกับเรา เราจะประมวลผลรายละเอียดในสัญญาของคุณ และข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น ใบสมัคร สถานภาพสมรส ประวัติส่วนตัว ความรู้และทักษะ ความสนใจ บุคคลอ้างอิง คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร ฯลฯ) ส่วนนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ เช่น ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสหภาพ ในระหว่างขั้นตอนการสมัครอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับงานและโปรไฟล์

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำงาน ด้วยการสอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานก่อนหน้านี้ของคุณ และการจัดเตรียมและสรุปเงื่อนไขสัญญา หากจำเป็น เราอาจเก็บเอกสารการสมัครงานของคุณไว้ แม้ว่าเราหรือคุณจะไม่ได้ตอบรับในการเข้าทำงานในบริษัทของเรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณาการจ้างงานในอนาคต การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถประมวลผลการสมัครของคุณหากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

3. หลักกฎหมาย

เมื่อคุณสมัครงานกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับสัญญาในอนาคต นอกจากนี้เราจะถือว่าการสมัครของคุณเป็นคำยินยอมสำหรับการประมวลผลนี้

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

บริษัทเมอเวนพิค กรุ๊ปที่คุณสมัครงาน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราอาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ในกรณีนี้ เช่น หากเราได้รับและประมวลผลคำร้องเรียนหรือรายงานเกี่ยวกับการบริหารที่ผิดพลาด หรือเมื่อมีหน่วยงานกำกับดูแลร้องขอเอกสารที่มีชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ หรือดำเนินการสืบสวน นอกจากนี้เราอาจดำเนินการสืบสวนภายใน ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • รักษาการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงคำสั่งจากศาลหรือหน่วยงานราชการ
 • มาตรการป้องกันเพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎ
 • มาตรการสำหรับการเฝ้าระวังและสืบสวนการดำเนินการในทางที่ผิด

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. บริษัทที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี

การปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมาย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของเรา เช่น เพื่อบังคับใช้ข้อเรียกร้องในศาล นอกศาล และเมื่อรับมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในเยอรมนีหรือต่างประเทศ และเพื่อป้องกันตัวเราเองจากข้อเรียกร้องต่าง ๆ เช่น เราอาจเรียกร้องพยานแวดล้อมตามกระบวนการทางกฎหมายที่จะขยายความหรือส่งเอกสารถึงหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลอาจขอให้เราเปิดเผยเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น รายละเอียดของขั้นตอนที่ทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดกรณีพิพาท กรณีนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

2. เหตุผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อผูกพันในการให้ข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การขยายความและการบังคับใช้ข้อเรียกร้องของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อเรียกร้องที่มีร่วมกับบริษัทในเครือของเรา รวมถึงพันธมิตรทางสัญญาและทางธุรกิจของเรา
 • ป้องกันการเรียกร้องที่เกิดขึ้นกับเรา พนักงานบริษัทในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางสัญญาและทางธุรกิจของเรา
 • การขยายความเป้าหมายของการดำเนินคดีในชั้นศาล ปัญหาทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และข้อสงสัยเพิ่มเติม
 • การเข้าร่วมการดำเนินคดีในศาลและในหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ในเยอรมนีและต่างประเทศ

3. หลักกฎหมาย

การประมวลผลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการทำสัญญา นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และอาจรวมถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก