นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอขอบคุณที่สนใจเว็บไซต์และบริษัทของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่าโรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิค หรือเรา) ความไว้วางใจของคุณมีค่าสำหรับเรา ซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญและภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวัง และป้องกันการใช้ในทางที่ผิดหรือเกินขอบเขต

เราดำเนินการป้องกันข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง และยึดมั่นในกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้ตามขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะไม่มีการขายหรือเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลภายนอกในทุกกรณีโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อความเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบวิธีการจัดการข้อมูล

การใช้เว็บไซต์ของเราและข้อเสนอ ณ ที่นี้ คุณยอมรับว่าเราอาจจัดเก็บ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือสามารถระบุตัวบุคคลได้ เราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณให้ข้อมูลโดยสมัครใจหรือด้วยความยินยอมเท่านั้น และจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

โดยหลักการแล้ว คุณเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใคร การเข้าเว็บไซต์ทุกครั้งและไฟล์คำร้องทุกไฟล์จะได้รับการบันทึกเก็บไว้ในเว็บไซต์ การบันทึกนี้เกี่ยวข้องเฉพาะกับข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุถึงตัวคุณ ข้อมูลที่บันทึกมีดังนี้: ชื่อไฟล์คำร้อง วันที่และเวลาของคำร้อง จำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน การแจ้งเตือนคำร้องที่สำเร็จ เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ และโดเมนที่ร้องขอ การบันทึกเป็นระบบภายในเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และเราวิเคราะห์ข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อหรือใช้นามแฝงเท่านั้น โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคจะไม่จัดเก็บที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอ

เว็บไซต์โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับใช้กับ Analysetools (Google Inc. www.google.com/analytics/de-DE/). โปรไฟล์ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยใช้นามแฝงจากข้อมูลเหล่านี้ และอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และจะไม่นำมารวมกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ที่ใช้นามแฝง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมให้เว็บไซต์ของเราประมวลผลข้อมูลได้ทุกเมื่อ

โดยหลักปฏิบัติแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กำหนดในบทบัญญัติของการบริการเท่านั้น เช่น การตอบคำถาม หรือการทำสัญญากับเรา ตัวอย่าง การจองห้องพักของคุณ เราต้องทราบรายละเอียดบัตรเครดิต หมายเลขบัตร และรหัสรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะจัดเก็บเข้ารหัสไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย หากเราขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น จะมีเครื่องหมายระบุชัดเจนว่าเป็นคำตอบตามความสมัครใจ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกหรือไม่?

การโอนย้ายข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานการบริการที่คุณร้องขอ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่คุณอนุญาต การโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัย

หากคุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขบัตรเครดิตข้อมูลดังกล่าวจะโอนย้ายโดยการเข้ารหัส ทันทีที่โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคได้รับข้อมูลของคุณ ข้อมูลจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปรับปรุงขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ภายนอกดินแดนสหภาพยุโรป เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเป็นของบริษัท Sabre Hospitality Solutions ซึ่งเป็นไปตาม "หลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" จึงรับประกันได้ว่าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัยระดับเดียวกับที่ใช้ในสหภาพยุโรป

การลบข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การลบข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิกถอนข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้คลังข้อมูลของคุณสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เครือข่ายสังคมออนไลน์

ปลั๊กอินแม่ข่ายเว็บไซต์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วไป หากคุณใช้ปลั๊กอินดังกล่าว จะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องขึ้น และจะมีการโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ หากคุณเข้าสู่ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กล่าวถึง ข้อมูลนี้จะเกี่ยวโยงกันได้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคจะไม่รับผิดชอบการโอนย้ายและการประมวลผลข้อมูลของคุณทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรุณาอ่านข้อกำหนดและนโยบายการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้สิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ในหลายที่ ซึ่งช่วยให้บริการของเราใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์ คุกกี้ส่วนใหญ่ที่เราใช้เรียกว่าคุกกี้เซสซั่น ซึ่งจะลบโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเข้าชม คุกกี้ไม่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อคอมพิวเตอร์และไม่มีไวรัส

แน่นอนว่าคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องใช้คุกกี้ หากคุณประสงค์ที่จะป้องกันการบันทึกคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถปิดการใช้งานตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าระบบเบราว์เซอร์ คุณสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้จากคอมพิวเตอร์ได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่าระบบเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธคุกกี้อาจเป็นการจำกัดการใช้งานบริการที่เรามอบให้

จดหมายข่าว

ในเว็บไซต์ คุณมีสิทธิ์สมัครรับจดหมายข่าวของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในเนื้อหานี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามความต้องการส่วนบุคคลเกี่ยวกับจดหมายข่าวโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เราใช้การติดตามการเชื่อมโยงช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานอีเมลของคุณ เพื่อปรับแต่งจดหมายข่าวให้ตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น

การคุ้มครองผู้เยาว์

เด็กและเยาวชนที่มีวิสัยสามารถทางกฎหมายจำกัด โดยหลักการแล้วไม่อนุญาตให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไปยังเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคไม่อาจรู้เท่าทันได้ว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กหรือเยาวชนที่มีวิสัยสามารถทางกฎหมายจำกัด ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบใดก็ตามหรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการอนุญาต

สิทธิด้านสารสนเทศ/สารบบกระบวนคำสั่งทั่วไป

คุณมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ แหล่งที่มา และผู้รับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ คุณสามารถร้องขอการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลให้ถูกต้อง หากคุณประสงค์ที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราผ่านเว็บไซต์หรือเขียนแจ้งความประสงค์ถึงผู้ประสานงานของนโยบายข้อมูลนี้โดยตรง: Mövenpick Hotels & Resorts, Paul Mulcahy, VP Distribution and Revenue Management, Flughofstrasse 61, 8152 Glattbrugg, Switzerland