ข้อเสนอพิเศษช่วงฤดูหนาวสิ้นสุดแล้ว แต่เราอยากเชิญคุณสำรวจข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่มีอยู่ตอนนี้

ดูข้อเสนอพิเศษทั้งหมดที่โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิค

กลับไปยังหน้าหลัก

เริ่มค้นหาโรงแรม

ฤดูใบไม้ร่วง - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามราคายืดหยุ่นที่ดีที่สุด ณ ตอนนั้น ต้องสำรองจ่ายเต็มจำนวนเมื่อจอง ไม่อนุญาตให้ยกเลิก ปรับเปลี่ยนไม่ได้ และไม่มีการคืนเงิน ราคาทั้งหมดสำหรับห้องพักอย่างเดียว เว้นแต่ทางโรงแรมจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

รายละเอียดข้อเสนอ 

  • สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2560 จนถึงและรวมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยจองระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงและรวมวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และสำหรับการจองครั้งใหม่เท่านั้น  และสำหรับการจองครั้งใหม่เท่านั้น 
  • ข้อเสนอจำนวนจำกัด ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ 
  • งดใช้สำหรับการจองตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไปหรือการจองแบบกลุ่มคณะ โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคขอสงวนสิทธิ์เป็นฝ่ายกำหนดขอบเขตการปรับใช้ดังกล่าว
  • ใช้ร่วมกับส่วนลด ข้อเสนอ หรือราคาตกลงพิเศษอื่น ๆ ไม่ได้ 
  • ต้องเข้าพักติดต่อกันอย่างน้อยสองคืน
  • งดใช้สำหรับเรือสำราญเมอเวนพิค ไนล์ (Mövenpick MS Hamees, Mövenpick SB Feddya, Mövenpick SS Misr, Mövenpick MS Sun Ray, Mövenpick MS Darakum, Mövenpick MS Royal Lotus, Mövenpick MS Prince Abbas และ Mövenpick MS Royal Lily) 
 • ทันทีที่จอง จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเต็มจำนวน จำนวนดังกล่าวเรียกคืนไม่ได้ อีกทั้งไม่สามารถใช้สำหรับการเข้าพัก บริการ หรือสินค้าอื่น ๆ 
 • หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ราคาที่แจ้งคือราคาต่อห้อง ต่อคืน สำหรับการเข้าพักสองท่าน โดยไม่รวมภาษี เงินรางวัล ค่าธรรมเนียมที่พัก หรือค่าบริการครั้งคราว ส่วนลดที่แสดงขึ้นอยู่กับห้องพักประเภทมาตรฐาน แม้ว่าอาจไม่มีห้องพักประเภทดังกล่าวในโรงแรมทุกแห่ง
 • โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 • อัตราแคมเปญโฆษณาไม่สามารถใช้กับโครงการสะสมคะแนนของสายการบิน  
 • เขตอำนาจศาลแห่งสวิตเซอร์แลนด์คือฝ่ายที่มีเอกสิทธิ์ตัดสินข้อขัดแย้งอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการยกเลิกหรือจำกัดสิทธิ์ซึ่งลูกค้าสมควรได้รับตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสวิตเซอร์แลนด์ โดยที่ตัวบทกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่มิได้ละเมิดหรือจำกัดสิทธิ์ซึ่งลูกค้าสมควรได้รับตามกฎหมายในประเทศของลูกค้าเอง
 • ในกรณีที่ข้อบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ ข้อบัญญัติอื่น ๆ ณ ที่นี้จะยังคงมีผลใช้ได้อย่างเต็มที่