ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรมเป็นอาคารไม้อันงดงามที่เต็มไปด้วยรูปสลัก สร้างตามขนบวิถีพุทธและฮินดู ทุกพื้นที่ของอาคาร 20 ชั้นสร้างด้วยไม้แกะสลักเป็นองค์เทพเทวีตามขนบฮินดูและพุทธ

  • ทุกตารางนิ้วของอาคารรายล้อมด้วยประติมากรรมไม้แกะสลัก
  • ตัวอาคารยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งใช้เวลายาวนานมากว่า 20 ปี
  • สถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของพัทยา
  • เปิดบริการทุกวัน 8.00 น. - 18.00 น.