ตลาดน้ำพัทยา

ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร การเดินเล่นเที่ยวชมให้เพลิดเพลินใจได้ทั้งวัน บริเวณท้องตลาดแบ่งออกเป็นสี่ส่วน แต่ละส่วนแสดงถึงทั้งสี่ภาคของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ พื้นที่ต่าง ๆ จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค

  • นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงจากการแสดงตามท้องถนนให้ชมอีกด้วย
  • อยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์แสดงการแกะสลักไม้
  • แปลงสาธิตการปลูกดอกทานตะวันและการเกษตร
  • เปิดบริการทุกวัน 9.00 น. - 20.00 น.