พระพุทธรูปแกะสลัก (เขาชีจรรย์)

ภาพพระพุทธรูปแกะสลักในปี 2539 ที่ด้านข้างของภูเขาหินปูนซึ่งตั้งตระหง่านเพียงลูกเดียว เพื่อน้อมถวายเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย สถานที่ที่มีความงดงามและความเงียบสงบเป็นเอกลักษณ์ และเป็นจุดสังเกตที่เด่นชัดที่สุดแห่งหนึ่งของพัทยา

  • องค์พระพุทธรูปสูง 130 เมตร กว้าง 70 เมตร
  • ขอแนะนำให้แต่งกายอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนา
  • เปิดบริการทุกวัน 8.00 น. - 17.00 น.