พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนเนินเขา (วัดพระใหญ่)

หากทอดตามองจะเห็นองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาพระตำหนักซึ่งมองเห็นบริเวณอ่าวพัทยา บรรยากาศอันเงียบสงบ อวลด้วยกลิ่นควันธูปจาง ๆ สถานที่ที่มอบประสบการณ์อันน่าจดจำสำหรับผู้คนที่มากราบไหว้ขอพร บันไดยาวขนาบข้างด้วยรูปสลักเศียรพญานาคสีทองอร่ามทอดยาวไปสู่องค์พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2520

  • นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่าจำนวน 7 องค์ ประดิษฐานอยู่โดยรอบองค์พระใหญ่
  • ขอแนะนำให้แต่งกายอย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนา
  • เปิดบริการทุกวัน 7.00 น. - 22.00 น.