วันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัล

วันเดอร์ฟรุ๊ต เฟสติวัลในพัทยา เป็นการจัดงานที่ผสมผสานระหว่างดนตรี ศิลปะ และงานมหกรรมต่าง ๆ ทั้งยังรวมวัฒนธรรมและการแสดงของไทย เอเชีย และตะวันตกไว้ด้วยกัน ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกและศิลปินท้องถิ่นจะร่วมแสดงในงานเทศกาลนี้ประจำทุกปี!

  • เหมาะสำหรับทุกคน
  • เหมาะสำหรับครอบครัว
  • แนวเพลงและศิลปะที่หลากหลาย