เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นเสมือนประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย น้ำจึงเป็นสัญลักษณ์ของ "การทำความสะอาด" และการเริ่มต้นใหม่ ประชาชนเล่นสาดน้ำใส่กัน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์การก้าวข้ามอดีตที่ผ่านมาและลบล้างสิ่งไม่ดีที่เคยเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการต้อนรับปีใหม่อีกด้วย

  • ประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครหนึ่งเดียวในเมืองไทย
  • การร่วมฉลองวันปีใหม่ไทยด้วยการเล่นสาดน้ำ
  • 11-20 เมษายน 2560