อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา

แหล่งรวมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนานาชนิดในบริเวณอ่าวไทย มีทั้งปะการังขนาดเล็กสีสันสวยงามไปจนถึงสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลแล้ว อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย!

  • ลงเล่นน้ำ สัมผัสเสน่ห์สัตว์ใต้ท้องทะเล
  • เปิด Ocean Zone ว่ายน้ำสัมผัสบรรยากาศโลกใต้ท้องทะเล
  • เปิดบริการทุกวัน 09.00 น. - 18.00 น.