สวนนงนุช

สวนนงนุชเป็นสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ถึง 2.4 ตร.กม. จัดแสดงพฤกษา บุปผชาติ ต้นกระบองเพชรพันธุ์แปลกใหม่ รวมถึงพืชพันธุ์เขตร้อนชื้นนานาชนิด มีต้นปาล์มมากกว่าที่ใดในโลกถึง 1,100 ชนิด จึงทำให้สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในพัทยา

  • การแสดงวัฒนธรรมไทย
  • การแสดงช้างแสนรู้
  • การแสดงพิเศษ
  • เปิดบริการทุกวัน 8.00 น. - 18.00 น.