ตลาดวโรรส (กาดหลวง)

ตลาดวโรรสเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งสำหรับการสัมผัสวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น อาคารสามชั้นอยู่ใกล้ริมแม่น้ำและมองหาง่าย อยู่สุดทางของถนนช้างม่อย ทางทิศตะวันออกของคูเมืองและทางทิศเหนือของเชียงใหม่ไนท์บาซาร์

  • ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
  • สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น
  • อาหารและขนมท้องถิ่น
  • ผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยา
  • ของที่ระลึกต่าง ๆ