พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เป็นผลงานของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเชียงใหม่  เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเที่ยวเมืองเชียงใหม่ หลังจากที่เดินชมห้องจัดแสดงต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งนี้ คุณก็จะได้สัมผัสกับ "สุดยอดเมืองอารยธรรมอันงดงาม" ในอีกมุมมองหนึ่ง พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามีพื้นที่จัดแสดง 18 ห้อง นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการแต่งกาย

  • สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
  • ตั้งอยู่ภายในย่านเมืองเก่า