ปางช้าง

ให้อาหารและอาบน้ำช้างในแม่น้ำ ณ ปางช้างท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับอาสาสมัครจะรวมค่าเดินทางและอาหารกลางวันแล้ว โดยเงินส่วนดังกล่าวจะนำไปปรับปรุงสถานที่และดูแลเหล่าสัตว์ กรุณาจองล่วงหน้า เนื่องจากสถานที่สำหรับอาสาสมัครอาจเต็มก่อนเวลา

  • ประสบการณ์ธรรมชาติ
  • การผจญภัยในอุทยานแห่งชาติ
  • การฝึกควาญช้าง
  • ให้อาหารช้าง