ย่านเมืองเก่าเชียงใหม่

เพียงเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีวัดวาอารามกว่า 300 แห่ง ซึ่งบางจุดมีประวัติยาวนานย้อนไปถึงศตวรรษที่ 13 ละแวกรอบนอกไกลออกไป ยังมีโบราณสถานอีกมากมายให้คุณได้เที่ยวชม  ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันเพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตประตูเมืองเก่า ไม่ว่าจะเดินเท้า ปั่นจักรยาน หรือโดยสารรถตุ๊กตุ๊กแบบดั้งเดิม

  • วัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม
  • วัดเจดีย์หลวง
  • วัดพระสิงห์
  • อาหารพื้นเมือง