Skip to main content

hotel_name

ห้องเวลเนสสวีท ทวิน

  • 74 ตารางเมตร
  • ฝั่งสวน,ฝั่งเมือง
  • 4 x

เกี่ยวกับห้องนี้

มีวิวสวนหรือวิวเมือง และสามารถเข้าใช้เอ็กเซกคิวทีฟเลานจ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพได้ ห้องเวลเนส สวีทสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้สูงสุด 2 คนและเด็ก 2 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ
Show all amenities

ห้องพักอื่น ๆ จากโรงแรมนี้