ASQ Hotel in Bangkok

แพ็คเกจที่พักกักกันตัวทางเลือกใหม่

แพ็คเกจ 15 คืนพร้อมประสบการณ์บริการแสนพิเศษระหว่างกักกันตัว

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ร่วมมือกับโรงพยาบาลปิยะเวท จัดหาที่พักกักกันตัวทางเลือกใหม่ (โรงแรมที่พักกักกันตัวทางเลือกในกรุงเทพฯ) ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

บริการ

 • บริการรับส่งที่สนามบินฟรี (จากสนามบินไปโรงแรม)
 • บริการอาหาร 3 มื้อ/วันฟรี (ชุดเมนูพิเศษ)
 • ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไร้แอลกอฮอล์)
 • บริการทำความสะอาดห้องทุก 3 วัน
 • รับการทดสอบโควิด-19 สองครั้งโดยโรงพยาบาลปิยะเวท
 • ตรวจวัดอุณหภูมิวันละสองครั้งและตรวจสุขภาพพร้อมการนิเทศการพยาบาลในโรงแรม
 • หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิ
 • ปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านบริการด้านการแพทย์ทางไกล
 • Wifi ความเร็วสูง
 • มีพยาบาลวิชาชีพประจำการตลอด 24 ชั่วโมง
 • การทดสอบโควิด-19 ตามที่กำหนดโดยโรงพยาบาลปิยะเวท 2 ครั้งต่อคน

จาก 45,000.00 THB ต่อแพ็คเกจ
จองตอนนี้

อัตราราคาที่แจ้งเป็นสกุลเงินบาท รวมภาษีและค่าธรรมเนียมบริการ การจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะที่จอง ราคาที่แจ้งถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้การยกเลิกฟรีทำได้เมื่อดำเนินการล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาเข้าพัก (ตามเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรม ซึ่งคือเวลา 14.00 น. ของกรุงเทพฯ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมบางรายการของ ALL Accor Live Limitlessข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ หรือราคาต่อรองอื่น ๆ แพ็คเกจนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดโดยภาครัฐสำหรับการสังเกตด้านสุขภาพที่มีต่อผู้ที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทย กฎและระเบียบการพักกักกันตัวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไทยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความคืบหน้าของสถานการณ์โควิด-19