Privacybeleid

We waarderen uw belangstelling in onze website en onze onderneming (hierna: Mövenpick Hotels & Resorts of wij/we). Wij waarderen uw vertrouwen in ons enorm, en erkennen zowel het belang als de plicht om uw gegevens zorgvuldig te behandelen, en te beschermen tegen verkeerd gebruik of misbruik.

We vinden de bescherming van uw privégegevens zeer belangrijk, en houden ons strikt aan relevante wetgeving betreffende gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat noodzakelijk is. De gegevens worden in geen enkel geval zonder toestemming verkocht of beschikbaar gesteld aan derden. Deze privacyverklaring informeert u over de manier waarop wij gebruikmaken van uw gegevens.

Door gebruik te maken van onze website en de aanbiedingen erop, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u heeft verstrekt door ons kunnen worden opgeslagen of gebruikt binnen de grenzen van dit privacybeleid.

Verzameling, verwerking of gebruik van Persoonlijke Gegevens

 

Persoonlijke informatie is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonlijke informatie over u alleen als u deze vrijwillig aan ons geeft of toestemming verleent, en waar dit binnen de grenzen van de wet valt.

In principe kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Elk bezoek aan onze website en elk verzoek om een bestand dat is opgeslagen op onze website, worden geregistreerd. Deze registratie is alleen van toepassing op informatie, waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. De volgende gegevens worden geregistreerd: Naam van het aangevraagde bestand, datum en tijd van de aanvraag, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle aanvraag, gebruikte webbrowser, en domeinnaam. De registratie is nuttig voor het interne systeem en statistische doeleinden, en we analyseren deze gegevens alleen in anonieme of gepseudonimiseerde vorm. IP-adressen van aanvragende computers worden niet verzameld door Mövenpick Hotels & Resorts.

De website van Mövenpick Hotels & Resorts verzamelt gegevens en slaat ze anoniem op voor marketing- en optimalisatiedoeleinden voor gebruik met analysetools (Google Inc. www.google.com/analytics/de-DE/). Gebruikersprofiels worden aangemaakt onder een pseudoniem van deze gegevens. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gegevens worden niet gebruikt om bezoekers aan deze website te identificeren, en worden niet samengebracht met andere informatie over de houder van het pseudoniem. U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door onze website intrekken.

In de praktijk verzamelen wij zulke gegevens alleen voor zover nodig voor de dienstverlening, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of contracten die we met u zijn aangegaan, uit te voeren. Om bijvoorbeeld een kamer voor u te boeken, hebben wij uw creditcardgegevens, kaartnummer en CVV nodig, die versleuteld worden opgeslagen op veilige servers. Als we u om meer gegevens vragen die niet verplicht zijn, zullen wij zulke antwoorden duidelijk markeren als vrijwillig.

Worden persoonlijke gegevens ter beschikking gesteld aan derden?

 

Uw gegevens worden alleen aan derden overgedragen binnen het kader van de uitvoering van de diensten die u heeft aangevraagd, of, in andere gevallen, met uw toestemming. Gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, worden alleen overgedragen aan gouvernementele entiteiten of autoriteiten indien de wet dit vereist.

Beveiliging

 

Als u persoonlijke gegevens invoert zoals uw naam, adres of creditcardnummer wordt zulke informatie versleuteld overgedragen. Zodra uw gegevens aankomen bij Mövenpick Hotels & Resorts, worden ze opgeslagen op een beveiligde server. Dit voorkomt dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens. Onze beveiligingsprocedures worden constant verbeterd in overeenstemming met huidige technologische ontwikkelingen.

We behouden het recht om te werken met providers die werken met servers buiten het territorium van de Europese Unie. Op dit moment gebruiken we de servers van de onderneming Sabre Hospitality Solutions, die zich houdt aan de „Safe Harbour Principles“, de veiligehavenprincipes, en die derhalve hetzelfde beschermingsniveau voor gegevens die op hun servers worden opgeslagen garandeert als het niveau binnen de EU.

Verwijdering van verzamelde gegevens

 

De verzamelde gegevens worden verwijderd als u uw toestemming tot de verwerking van zulke gegevens intrekt, als het niet langer nodig is uw gegevens te bewaren voor de uitvoering van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en verwerkt, of indien de verwerking van uw gegevens niet is toegestaan door de wet.

Sociale netwerken

 

Onze website host plug-ins van algemene sociale netwerken. Als u zo'n plug-in gebruikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgedragen. Als u bent ingelogd bij zo'n sociaal netwerk, kan het sociale netwerk deze informatie verbinden met uw persoonlijke profiel. Mövenpick Hotels & Resorts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overdracht en verwerking van uw gegevens door sociale netwerken. Wij verwijzen u naar het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende sociale netwerken.

Gebruik van cookies

 

Onze website gebruikt zogenoemde cookies op verschillende plaatsen. De cookies helpen onze service gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk op uw computer worden opgeslagen, en worden benaderd via een browser. De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde sessiecookies. Deze cookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Cookies beschadigen uw computer niet, en bevatten geen virussen.

Natuurlijk kunt u onze website bezoeken zonder cookies. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u deze optie uitschakelen in de systeeminstellingen van uw browser. U kunt op elk moment opgeslagen cookies van uw computer verwijderen via de systeeminstellingen van uw browser. Als u cookies weigert, kan het zijn dat u niet van alle diensten gebruik kunt maken.

Nieuwsbrief

 

Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. De persoonlijke gegevens die u hier opgeeft, worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren, en worden niet bekendgemaakt aan derden. Om de nieuwsbrief nog persoonlijker te maken en te richten op uw interesses, gebruiken we link tracking, waardoor we uw e-mailgedrag kunnen analyseren.

Bescherming van onze minderjarigen

 

Kinderen en adolescenten met beperkte handelingsbekwaamheid mogen in principe geen persoonlijke data overdragen naar onze website zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogd. Mövenpick Hotels & Resorts zal op geen enkele wijze bewust persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen of adolescenten met beperkte handelingsbekwaamheid, noch deze gegevens op enigerlei wijze gebruiken of bekendmaken aan derden zonder toestemming.

Recht op informatie / richtlijn betreffende openbare procedure

 

U heeft het recht om op elk moment informatie te vragen over de opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst, alsmede de omvang en het doel van de verwerkte gegevens. Verder kunt u verzoeken dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd. Neem, als u informatie wilt over de opgeslagen gegevens, of vragen heeft over dit privacybeleid, contact op met ons via onze website of schrijf rechtstreeks naar onze contactpersoon voor dit gegevensbeleid: Mövenpick Hotels & Resorts, Paul Mulcahy, VP Distribution and Revenue Management, Flughofstrasse 61, 8152 Glattbrugg, Switzerland.