Voorwaarden

Win 45.000 Etihad Guest Miles!

1. 'Win 45.000 Etihad Guest Miles' is een wedstrijd van Mövenpick Hotels & Resorts Management AG ('Mövenpick') in samenwerking met Etihad Guest.

2. Om deel te nemen aan de prijstrekking moet akkoord worden gegaan met de ontvangst van de nieuwsbrief Mövenpick Hotels & Resorts vóór 15 december 2018. Per inschrijving is één deelname toegestaan.

3. De prijs van 45,000 Etihad Guest miles wordt toegekend aan 5 winnaars. Etihad Guest miles kunnen niet worden overgedragen aan iemand anders of ingewisseld voor een contante of monetaire beloning.

4. De wedstrijd sluit om 23.59 uur (GMT) op 15 december 2018. Alle deelnemers die voor een prijs in aanmerking komen, doen vanaf 16 december 2018 mee aan de prijsvraag. De winnaars worden uiterlijk 30 december 2018 willekeurig getrokken en op de hoogte gebracht. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat ze hebben opgegeven. De winnaars moeten een geldig lidnummer hebben van Etihad Guest, en moeten hun lidnummer op verzoek delen met Mövenpick. Als een deelnemer binnen 2 dagen na berichtgeving geen geldig lidnummer van Etihad Guest verstrekt, wordt hij gediskwalificeerd.

5. Deelname staat open voor alle natuurlijke personen die op het tijdstip van deelname minstens 18 jaar oud zijn. Werknemers van de Mövenpick Group en hun naaste familie zijn uitgesloten van deelname. Mövenpick behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten, reeds verstrekte prijzen terug te trekken of op te eisen en een vervangende winnaar te kiezen, als Mövenpick vindt (naar eigen goeddunken) dat iemand de kansen om te winnen beïnvloedt door manipulatie, een reeks inzendingen die via een computerprogramma zijn gegenereerd, of een andere interventie via computers waardoor meerdere inzendingen mogelijk zijn, of andere onjuiste of oneerlijke middelen, zal zo'n deelnemer (en verbonden inzendingen) worden gediskwalificeerd. Dit is ook van toepassing indien de vereiste gegevens van de deelnemers niet volledig of getrouw zijn opgegeven of er niet binnen een redelijke tijd contact kan worden opgenomen met een winnaar. 

6. Deelnemers worden geacht de kenmerken en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder m.b.t. technische prestatie, de reactietijd voor advies, onderzoek of doorsturen van informatie, de risico's van storingen, risico's m.b.t. het inloggen, gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico's op besmetting door mogelijke virussen op het internet. Mövenpick kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die van invloed zijn op het internet of voor configuratieproblemen of problemen m.b.t. een bepaalde browser. De deelnemer dient alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen data en/of software op zijn hardware te beschermen tegen inbreuk. Deelnemers die inloggen bij de website om deel te nemen aan de wedstrijd, doen dit op hun eigen verantwoordelijkheid. Mövenpick kan geen garantie verstrekken dat de website van de wedstrijd storingsvrij zal werken, noch dat er geen computerfouten op staan, noch dat waargenomen gebreken zullen worden hersteld. Eveneens kan Mövenpick geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiële of gevolgschade of verlies van de deelnemers, hun hardware of de data die erop zijn opgeslagen, of voor directe of indirecte gevolgen ervan, met name voor hun persoonlijke, beroeps- of commerciële activiteiten.

7. Deelnemers erkennen dat ze bepaalde verklaringen en garanties aan Mövenpick dienen te verstrekken (door deze Voorwaarden te aanvaarden en anderszins) als ze meedoen aan de wedstrijd. Mövenpick vertrouwt op de nauwkeurigheid en waarheid van gegevens, informatie, verklaringen en garanteis verstrekt door elke deelnemer aan de wedstrijd. Als Mövenpick op de hoogte raakt van fraude, oneerlijkheid of dergelijk gedrag door een deelnemer, of handelen of nalaten dat (volgens Mövenpick) een nadelige invloed heeft op een wedstrijd, kan Mövenpick, zonder kennisgeving en/of zonder vermelding van redenen, zo'n deelnemer automatisch diskwalificeren.

8. Door het beheer van de wedstrijd is de beslissing van Mövenpick definitief en kan er niet over worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

9. Door mee te doen aan de wedstrijd gaat de deelnemer ermee akkoord dat verstrekte persoonlijke informatie kan worden bewaard, opgeslagen en gebruikt door Mövenpick om de wedstrijd te beheren en gebruikt voor individuele marketing- en reclamedoeleinden door Mövenpick en andere betrokken partijen binnen de groep. Mövenpick neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de gegevens van deelnemers te beschermen, en meer in het bijzonder om te voorkomen dat gegevens worden onthuld aan onbevoegde derde partijen. De deelnemer heeft het recht om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op elk moment in te trekken door per e-mail een verzoek te sturen naar privacy@movenpick.com.

10. Deelnemers verbinden zich ertoe dat deelname aan de wedstrijd en het gebruik van een prijs volledig op eigen risico van de deelnemer is. Mövenpick is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, letsel of teleurstelling vanwege de deelname aan een wedstrijd of als gevolg van het aanvaarden, of niet aanvaarden van een prijs.<br/> 11. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen elke deelnemer en Mövenpick over de wedstrijd en de prijs (tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Mövenpick) en hebben voorrang op alle eerdere verklaringen, overeenkomsten, onderhandelingen of afspraken (mondeling of schriftelijk).<br/> 12. De ongeldigheid, onwettigheid of onuitvoerbaarheid van een gedeelte van deze Voorwaarden of specifieke wedstrijdregels zijn niet van invloed op of doen geen afbreuk aan het van kracht blijven van de rest ervan.<br/> 13. Niet-uitoefening of vertraging in uitoefening van rechten of rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden, wedstrijdregels of wettelijk, vormen geen ontheffing ervan.<br/> 14. Deze Voorwaarden scheppen geen rechten, aanspraak, vordering of voordeel voor iemand die er geen partij bij is.<br/> 15. Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales.