Huygens Museum Hofwijck

U kunt leven en werken van Huygens

bewonderen op Hofwijck, de voor een deel prachtig bewaard gebleven buitenplaats

in Voorburg.

Huygens liet Hofwijck naar eigen

ontwerp aanleggen, een harmonische omgeving waar hij zich terugtrok wanneer hij

de drukte en de politieke woelingen van het Haagse leven wilde ontvluchten.

  • Huygens Museum Hofwijck
  • Museum - Art
  • Rondleiding onder begeleiding
  • Rondvaart
  • Exposities