Joy Club

Joy Club
Joy Club

Joy Club

Banquet Banquet 250
Cocktail Cocktail 350
Classroom Classroom 120
Theatre Theatre 300
U-Shape U-Shape 120
Boardroom Boardroom 40
Cabaret Cabaret 200
Hollowsquare Hollowsquare 100

非常适合最多达 300 人的会议、活动和婚礼。

 • 400 平方米
 • 非常适合商务会议和小型活动
 • 灵活场地和分会场
 • 高天花板(>4 米)
 • 空调
 • 视听设备
 • 遮光窗帘
 • 咖啡茶歇区
 • 活动挂图
 • 通往花园/露台
 • 高天花板(>4 米)
 • 大窗户
 • 液晶投影仪和屏幕
 • 舞台
 • 电视屏幕
 • 免费无线上网
 • 布局灵活
 • 自然采光
 • 隔音

非常适合最多达 300 人的会议、活动和婚礼。