ห้องสยามแกรนด์บอลรูม

Siam Grand Ballroom
Siam Grand Ballroom

ห้องสยามแกรนด์บอลรูม

Banquet Banquet
Cocktail Cocktail 200
Classroom Classroom 170
Theatre Theatre 350
U-Shape U-Shape 75
Boardroom Boardroom
Cabaret Cabaret
Hollowsquare Hollowsquare

ห้องสยามแกรนด์บอลรูมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 สัดส่วนได้พร้อมผนังกั้นแบบเก็บเสียง และยังมีพื้นที่หน้างานเพิ่มเติมอีก 158 ตารางเมตร ใช้สำหรับการลงทะเบียนแขก ช่วงพักดื่มกาแฟ และอื่น ๆ

 • 392 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการฝึกอบรม
 • เพดานสูง (7 ม.)

 • ระบบปรับอากาศ
 • ห้องประชุมย่อย
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • เพดานสูง (>4 ม.)
 • เครื่องฉายและหน้าจอแอลซีดี

ห้องสยามแกรนด์บอลรูมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 สัดส่วนได้ ห้องสยาม I (152 ตารางเมตร) และห้องสยาม II (211 ตารางเมตร) แต่ละห้องมีผนังกั้นแบบเก็บเสียง เหมาะสำหรับงานเฉลิมฉลองส่วนตัวหรือการประชุมขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่จัดงาน 392 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่หน้างานเพิ่มเติมอีก 158 ตารางเมตร ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนแขก ช่วงพักดื่มกาแฟ และอื่น ๆ รวมถึงพื้นที่ย่อยอีก 73 ตารางเมตร มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี อุปกรณ์ภาพและเสียงที่ทันสมัย รวมทั้งบริการรองรับอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรม การจัดเลี้ยง หรือการประชุมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

สอบถาม

มารีน่า I

Marina l
Marina l

มารีน่า I

Banquet Banquet
Cocktail Cocktail
Classroom Classroom 18
Theatre Theatre 25
U-Shape U-Shape 12
Boardroom Boardroom 12
Cabaret Cabaret
Hollowsquare Hollowsquare

ห้องประชุมขนาดกว้าง 33 ตารางเมตรนี้เป็นพื้นที่แบบปรับสัดส่วนได้ มีผนังกั้นเก็บเสียง เหมาะสำหรับการจัดประชุมขององค์กร

 • 33 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมขนาดเล็ก
 • ทัศนียภาพที่น่าจดจำ
 • ระบบปรับอากาศ
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ห้องโถงเฉพาะ
 • กระดานฟลิปชาร์ท
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • หน้าจอทีวี

ห้องมารีน่า I ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาด 33 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องฉายจอแอลซีดี เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า และไมโครโฟนไร้สาย ใช้จัดประชุมขนาดเล็กซึ่งรองรับแขกสูงสุด 18 คนโดยการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน

สอบถาม

มารีน่า II

Marina ll
Marina ll

มารีน่า II

Banquet Banquet
Cocktail Cocktail
Classroom Classroom
Theatre Theatre 15
U-Shape U-Shape
Boardroom Boardroom 10
Cabaret Cabaret
Hollowsquare Hollowsquare

ห้องประชุมมารีน่า II ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดกว้าง 35 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องฉายจอแอลซีดีและเครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า

 • 35 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการจัดประชุมทางธุรกิจ
 • ทัศนียภาพที่น่าจดจำ
 • ระบบปรับอากาศ
 • ผ้าม่าน/ม่านบังตาแบบทึบแสง
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ห้องโถงเฉพาะ
 • กระดานฟลิปชาร์ท
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • แสงธรรมชาติ

ห้องมารีน่า II ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดกว้าง 35 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องฉายจอแอลซีดี เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า และไมโครโฟนไร้สาย เหมาะแก่การจัดประชุมย่อยสำหรับแขก 15 ท่าน (โรงละคร)

สอบถาม

มารีน่า III

Marina lll
Marina lll

มารีน่า III

Banquet Banquet
Cocktail Cocktail
Classroom Classroom 18
Theatre Theatre 28
U-Shape U-Shape 15
Boardroom Boardroom 12
Cabaret Cabaret
Hollowsquare Hollowsquare

ห้องประชุมขนาด 42 ตารางเมตรนี้เป็นพื้นที่แบบปรับสัดส่วนได้ มีผนังกั้นเก็บเสียง เหมาะสำหรับการจัดประชุมขององค์กร

 • 42 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมขนาดเล็ก
 • ทัศนียภาพที่น่าจดจำ
 • ระบบปรับอากาศ
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ห้องโถงเฉพาะ
 • เครื่องฉายและหน้าจอแอลซีดี
 • หน้าต่างบานใหญ่
 • แสงธรรมชาติ
 • กระดานไวท์บอร์ด

มารีน่า III ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดกว้าง 42 ตารางเมตร มีเพดานสูง 2.5 เมตร รวมทั้งอุปกรณ์กั้นแบบเก็บเสียง เครื่องฉายจอแอลซีดี เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า และไมโครโฟนไร้สาย รองรับแขกสูงสุด 28 คนโดยการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน

สอบถาม